Wijzigingen doorgeven

Collectieve klant van zorgverzekeraar OZF?

Bestaande klanten kunnen via deze website wijzigingen doorgeven die voor de collectiviteit van belang zijn.

Wilt u een nieuwe werknemer aanmelden?

Dan is het van belang te weten dat een werknemer direct bij indiensttreding bij OZF verzekerd kan worden indien de werknemer voorafgaand aan het dienstverband bij uw onderneming deelnam aan een collectieve verzekering bij zijn vorige werkgever. Uw werknemer hoeft in dat geval niet te wachten tot 1 januari.

Wijziging gegevens

U kunt een aantal gegevens van uw werknemers die van belang zijn voor de relatie met OZF via de website aanpassen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan wijziging van uw personeelsnummer, overgang naar pensioenfonds of uitdiensttreding. Wijzigingen kunt u doorgeven via ons contactformulier.
 
 

​Aanvullende informatie