Organisatie

Historie

De geschiedenis van zorgverzekeraar OZF gaat terug tot 1923. In dat jaar richtte de N.V. Koninklijke Nederlandsche Zoutindustrie (KNZ), het latere AkzoNobel, een ziektekostenfonds op. Dit fonds werd op 17 mei 1950 officieel gedoopt tot Onderling Ziektekosten Fonds 1950 W.A. oftewel OZF. In 1998 werd dit fonds omgezet in de Ongevallen- en Ziektekostenverzekeringsmaatschappij OZF, een zelfstandige en onafhankelijke organisatie. Het ziekenfonds OZB (Onafhankelijk Ziekenfonds Bedrijven) werd in de jaren '90 opgericht.

Zorgverzekeraar OZF

Sinds 2005 handelen OZB en OZF onder dezelfde naam, namelijk Zorgverzekeraar OZF. OZF telt 30 medewerkers en opereert sindsdien, met behoud van eigen identiteit, binnen de Achmea-groep. De organisatie kent geen winstoogmerk. Mogelijke overschotten komen ten goede aan de verzekerden. Naast individuele verzekerden heeft OZF met een groot aantal bedrijven collectieve ziektekostencontracten afgesloten. De organisatie is gevestigd in Hengelo en opereert landelijk.

Achmea-groep

Doordat OZF binnen de Achmea-groep valt, profiteert de organisatie van de (zorg)inkoopkracht en de efficiënte automatiseringssystemen van Achmea. Op deze wijze biedt OZF u tegen een scherpe prijs zowel de goede kwaliteit van zorg als de voordelen van een kleine organisatie. Deze voordelen zijn onder andere: flexibiliteit, toegankelijkheid, snelheid bij het uitbetalen van declaraties en een doelgerichte service.

Kamer van Koophandel

Zorgverzekeraar OZF is een handelsnaam van Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Utrecht (KvK 06088185, AFM 12000646) en Achmea Zorgverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 28080300, AFM 12000647).