Zorginkoopbeleid

Onze visie op inkoop van medisch specialistische zorg

Verzekerden moeten kunnen vertrouwen op de beste zorg: kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar. De stijgende vraag naar zorg en de stijgende kosten zetten de zorg en de solidariteit onder druk. In Nederland is er veel onderlinge solidariteit. Dat betekent dat gezonde mensen bijdragen aan de zorgkosten voor mensen die ziek zijn. Zo blijven we met z’n allen goed verzekerd tegen zorgkosten.

Afspraken met ziekenhuizen

Om dit ook in de toekomst zo te kunnen houden, moeten we nu dus afspraken met de ziekenhuizen maken. De contractering is in het algemeen gericht op ziekenhuisniveau (dus het hele ziekenhuis). Op basis van kwaliteitsgronden contracteren wij echter soms ook op aandoeningen en/of behandelniveau.

Gecontracteerde of niet-gecontracteerde zorg

Gecontracteerde zorgverleners vindt u met de Zorgzoeker. U kunt ook onze tarieven niet-gecontracteerde zorg online bekijken.

Controle of zorg daadwerkelijk terecht plaatsvindt

Onze verantwoording over de uitvoering van de materiële controle (de controle of de levering van de gedeclareerde zorg daadwerkelijk en terecht heeft plaatsgevonden) kunt u nalezen in het Algemeen Controleplan Materiële Controle 2015.