Verbeteracties 2018

Aan de slag met resultaten klantonderzoek

Ieder jaar doen we mee met een klanttevredenheidsonderzoek. Verzekerden van OZF zijn erg tevreden en geven ons voor het 3e jaar op rij een 8,2! Ondanks het mooie cijfer zijn er ook verbeterpunten. Daar gaan we mee aan de slag.

We stellen verdiepingsvragen over de communicatie

Wat beter kan is de schriftelijke communicatie. Helaas blijkt uit het onderzoek niet precies over welke middelen het gaat. Daarom doen we een vervolgonderzoek. Zo weten we beter welke middelen we moeten verbeteren.

We benaderen verzekerden proactief en zoveel mogelijk telefonisch

We nemen ieder jaar al telefonisch contact op met verzekerden die het vrijwillig eigen risico ieder jaar volmaken en mogelijk kosten kunnen besparen. Maar we gaan verzekerden nu ook vóóraf informeren over het aflopen van een machtiging. Waardoor op tijd een nieuwe machtiging aangevraagd kan worden. Zo komt de klant niet voor een verrassing te staan.

We breiden de digitale mogelijkheden uit

In de loop van dit jaar laten we onze verzekerden kiezen of zij onze post digitaal of op papier willen ontvangen. Bijvoorbeeld de declaratieoverzichten. Maar ook de nieuwe polisvoorwaarden.

We verbeteren de vindbaarheid op onze website

Uit het klanttevredenheidsonderzoek én uit een onderzoek dat onze toezichthouder, de Nederlandse Zorgautoriteit, heeft uitgevoerd, komt naar voren dat wij de vindbaarheid van bepaalde informatie op onze website kunnen verbeteren. Dat geldt onder andere voor de zoekfunctie op onze website. Hier gaan wij dan ook mee aan de slag.

Wij vinden signalen van onze verzekerden belangrijk

Verzekerdenpanels en referentiegroepen zijn voor ons waardevolle bijeenkomsten. Hierin kunnen onze verzekerden in alle openheid met ons van gedachten wisselen en krijgen ze direct een reactie. 
Heeft u een goed idee voor ons? Stuurt u dan een e-mail naar info@ozf.nl.

​​