Verbetermaatregelen 2017

​We kregen in de Klantenmonitor 2017 een 8,2 als rapportcijfer. Een cijfer waar we erg trots op zijn. We hebben het rapport goed bekeken en op onderstaande punten willen we graag nog verder verbeteren.

Communicatie

Alle medewerkers volgen een opfriscursus Vertrouwd Communiceren

Ze starten vanaf augustus 2017. Hiermee blijft de kennis op niveau. Vertrouwd Communiceren is een eenvoudige schrijfstijl.

We beoordelen regelmatig onze communicatie

We ontwikkelden een nieuwe meetlat waarmee we onze brieven, e-mails en brochures op de schrijfstijl Vertrouwd Communiceren beoordelen.

De snelheid afhandeling klachten is verbeterd

Verzekerden geven een hogere waardering op het afhandelen van klachten. We hebben dit goed bekeken. We ontdekten dat verzekerden die een hoge score gaven dit vaker deden na een snelle afhandeling. We hebben de doorlooptijd dan ook korter gemaakt.

De medewerkers volgen een nieuwe telefonietraining

Hierbij krijgen ze handige tips en trucs om gesprekken goed en vlot af te handelen.

Online 

Vergroten gebruiksgemak Mijn OZF

In 2016 zijn de online mogelijkheden al uitgebreid en we gaan daar in 2017 mee door. In Mijn OZF kunnen verzekerden zelf een verzekering, het eigen risico of de betaalgegevens wijzigen. Of online een betalingsregeling afspreken. In 2017 gaan we dit uitbreiden en verbeteren. En laten we onze verzekerden kiezen of zij onze post digitaal of op papier willen ontvangen. Bijvoorbeeld de declaratieoverzichten.

Het verbeteren van onze website is een doorlopend proces

De website is geheel vernieuwd en voorzien van nieuwe digitale formulieren. Maar ook in 2017 zullen we onze website blijven verbeteren.

Klantsignalen​

​Wij vinden signalen van onze verzekerden belangrijk 

Klantenpanels en referentiegroepen zijn voor ons waardevolle bijeenkomsten. Hierin kunnen onze verzekerden in alle openheid met ons van gedachten wisselen en krijgen ze direct een reactie. 
Heeft u een goed idee voor ons? Stuurt u dan een e-mail naar info@ozf.nl​.