Verbetermaatregelen 2016

Wij kregen in de Klantenmonitor 2016 een 8,2 als rapportcijfer. Een cijfer waar we erg trots op zijn. Vooral de manier waarop wij de declaraties afhandelen en de telefonische benadering worden door onze klanten zeer gewaardeerd. We hebben het rapport nauwkeurig bestudeerd om te zien waar nog verbetering mogelijk was. 

Schriftelijke communicatie

Tussen de 58 en 64% van onze klanten vond onze schriftelijke communicatie (brieven en e-mails) relevant, overzichtelijk, zorgvuldig, begrijpelijk en logisch. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. We begrijpen dat de boodschap die wij brengen soms ingewikkeld is door de wet en regelgeving over zorgverzekeringen. We gaan proberen te achterhalen welke brieven en e-mails kunnen worden verbeterd en passen deze daarop aan.

Online mogelijkheden

We hebben in 2015 de online mogelijkheden uitgebreid. In het klantdomein kunnen verzekerden nu zelf de verzekerde pakketten en het eigen risico te wijzigen. Ook is er een handige declaratie app waarmee het nog makkelijker is om een declaratie in te dienen. En het aanvragen van een betalingsregeling kan nu ook online. In 2016 gaan we door met het uitbreiden van het klantdomein en de online mogelijkheden.

Website

De website is geheel vernieuwd. De teksten zijn bijna allemaal herschreven in begrijpelijke taal. In 2016 worden er nieuwe digitale formulieren geplaatst. Daarnaast komt er in 2016 een vergoedingentool op onze website. Daarmee kunt u heel snel zien op welke vergoedingen u recht heeft. 

Klantsignalen

Natuurlijk nemen wij ook de signalen van onze klanten tijdens klantenpanels en referentiegroepen ter harte. Dit zijn voor ons zeer belangrijke bijeenkomsten waar onze klanten in alle openheid met ons van gedachten kunnen wisselen en waar ze direct een reactie krijgen. 
​​