Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Zorgverzekeraar OZF werkt er hard aan om ervoor te zorgen dat u als klant zich goed verzekerd weet. Zo worden producten kritisch tegen het licht gehouden om ervoor te zorgen dat het klantbelang goed gewaarborgd is in alle onderdelen van een product (bijvoorbeeld premieopbouw, promotie en distributie). Ook wordt de huidige organisatie zodanig aangepast dat de klant het vertrekpunt is in alles wat we doen.

Keurmerk_klantgericht_verzekeren.jpg 

Sinds juni 2012 heeft OZF het Keurmerk Klantgericht Verzek​eren, een kwaliteitskeurmerk waarbij het klantgericht werken van een verzekeraar centraal staat. Het keurmerk laat zien dat OZF niet alleen praat over klantgerichtheid, maar dit ook in praktijk brengt. "Het Keurmerk laat zien dat we op de goede weg zijn wat betreft klantgerichtheid, maar intern leggen we de lat hoger voor onszelf" aldus divisievoorzitter Georgette Fijneman.
 
 
"Achmea ziet het Keurmerk als een belangrijk element in haar ambitie om de meest vertrouwde verzekeraar te zijn. Zij onderschrijft de normen van het Keurmerk en zij borgt de naleving in haar bedrijfsvoering door periodieke monitoring op actualiteit en juistheid."
 
Het Keurmerk Klantgericht Verzekeren wordt door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars toegekend aan verzekeraars om het publiek zekerheid te geven over de kwaliteit van verzekeraars. Het kwaliteitskeurmerk stelt strenge eisen aan de klantinformatie, de dienstverlening, de bereikbaarheid, de klanttevredenheid en het kwaliteitsbeleid van verzekeraars.
 
Vanaf 2015 hanteert de Stichting toetsing verzekeraars een andere opzet van beoordelen. In een bepaalde periode worden alle keurmerkhouders getoetst op een van te voren vastgesteld thema. Het voordeel van deze opzet is dat de keurmerkhouders hiermee een goed beeld krijgen van de eigen prestaties bij een bepaald thema en deze kunnen vergelijken met de prestaties op dit gebied binnen de verzekeringsbranche.

Waarop toetst het Keurmerk?

Wij moeten als OZF met het Keurmerk Klantgericht Verzekeren aan 16 normen voldoen. Deze normen zijn onderverdeeld in onderstaande thema's:
 

1. U begrijpt de inhoud van het product

Hoe zorgen wij ervoor dat u onze producten begrijpt?

2. Het product is geschikt voor u

Hoe helpen wij u bij het kiezen van het juiste verzekeringspakket?

3. De dienstverlening is van optimale kwaliteit

Wij stellen het klantbelang centraal in onze dienstverlening.