Naturapolis

De OZF Zorgpolis is een naturapolis

Met een naturapolis gaat u naar zorgverleners waar wij afspraken mee gemaakt hebben. We maken afspraken met elkaar over welke zorg verleend wordt en tegen welke prijs. Gecontracteerde zorgverleners noemen wij dat. U hoeft de kosten die u bij een gecontracteerde zorgverlener maakt, niet zelf te betalen. Wij regelen de betaling rechtstreeks met uw zorgverlener.

Zeer ruime keuze zorgverleners

U wilt kunnen kiezen uit de beste zorg bij u in de buurt. U heeft bij ons een zeer ruime keuze van gecontracteerde zorgverleners. Kijk in de zorgzoeker​ of uw zorgverlener afspraken met ons gemaakt heeft.

Lagere vergoeding bij niet-gecontracteerde zo​rgverleners

Gaat u naar een zorgverlener waar wij geen contract mee gesloten hebben? Dan vergoeden​ wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief bij de volgende soorten zorg:
 
 • Medisch specialistische zorg, inclusief kaakchirurgie
 • Huisartsenzorg
 • Ketenzorg bij diabetes mellitus type 2, COPD, astma en/of VRM
 • Hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen en dieetpreparaten (farmaceutische zorg)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Zorg in een audiologisch centrum
 • Zintuigelijke gehandicaptenzorg
 • Erfelijkheidsonderzoek
 • Revalidatiezorg
 • Transplantaties van organen en weefsels
 • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving (wijkverpleegkundige zorg)
 • Bevalling en verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • IVF en overige vruchtbaarheid bevorderende behandelingen
 • Prenatale screening
 • Stoppen met roken programma
 • Trombosedienst
 • Voetzorg voor verzekerden met Diabetes Mellitus (vanaf Zorgprofiel 1)
 • Paramedische zorg (ergotherapie, fysio- en oefentherapie, logopedie en diëtetiek)
 • Zittend ziekenvervoer (taxi)
Is de rekening hoger dan onze vergoeding? Dan betaalt u het overgebleven deel van de kosten zelf. Dit kan oplopen tot 25% of meer van de rekening. Check daarom altijd in de zorgzoeker of uw zorgverlener afspraken met ons gemaakt heeft.

Geen lagere vergoeding

Voor onderstaande soorten zorg geldt geen vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Voor deze zorg heeft u recht op een vergoeding tot maximaal 100% van het WMG-tarief of het marktconforme tarief​​*.
 
 • Tandheelkundige zorg uit de basisverzekering (geldt niet voor kaakchirurgie)
 • Astmacentrum Davos
 • Oncologieonderzoek bij kinderen via SKION

​ 

* Het marktconforme tarief is het tarief dat in de Nederlandse markt passend is voor een bepaalde behandeling. Dit betekent dat wij onredelijk hoge bedragen niet helemaal vergoeden. Het wettelijk tarief is het tarief dat de overheid vaststelt.​

​​​​​​

​Aanvullende informatie