Alle vergoedingen uit de basisverzekering


  • ​​Ambulancevervoer en ander zittend ziekenvervoer
  • Astma Centrum te Davos
  • Audiologisch centrum
  • Bevalling en verloskundige zorg
  • Spoedeisende zorg in het buitenland (vergoeding alleen tegen Nederlandse tarieven)
  • Dieetadvisering
  • Eerstelijns psychologische zorg
  • Erfelijkheidsonderzoek en -advisering
  • Ergotherapie
  • Farmaceutische zorg
  • Fysio- en oefentherapie bij sommige chronische aandoeningen van 21e behandeling
  • Fysiotherapie tot 18 jaar
  • Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
  • Hoortoestel
  • Huisarts
 • Hulpmiddelen (behalve eenvoudige loophulpmiddelen)
 • IVF (3 pogingen)
 • Kaakchirurgie
 • Kraamzorg (maximaal 10 dagen met wettelijke eigen bijdrage)
 • Kunstgebit
 • Logopedie
 • Mechanische beademing
 • Medicijnen (alleen geregistreerde geneesmiddelen en dieetpreparaten)
 • Medisch specialistische zorg (in ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum)
 • Nierdialyse
 • Oncologieonderzoek bij kinderen
 • Orgaantransplantaties
 • Personenalarmering
 • Plastische en cosmetische chirurgie met medische indicatie
 • Prenatale screening
 • Psychiatrische ziekenhuisopname
 • Psychologische zorg
 • Psychotherapie
 • Revalidatie
 • Second opinion
 • Stottertherapie
 • Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • Trombosedienst
 • Verpleging (extramuraal)
 • Verpleging en verzorging in de eigen omgeving
 • Voetzorg voor diabetici met zorgprofiel 1 en hoger
 • Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (anders dan IVF)
 • Zelfstandig behandelcentrum
 • Zorg voor zintuigelijk gehandicapten​
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bekijk alle vergoedingen (basisverzekering, aanvullende (tandarts)verzekeringen​)​​