Marktconform tarief

Wat is het marktconform tarief?


De OZF Zorgpolis is een naturapolis. Met een naturapolis gaat u naar zorgverleners waar wij afspraken mee gemaakt hebben. Hiermee krijgt u bij alle gecontracteerde ziekenhuizen en gecontracteerde zorgverleners tot maximaal het wettelijk of marktconform tarief vergoed. Het wettelijk tarief is het tarief dat de overheid vaststelt. Wanneer er geen wettelijk tarief is vastgesteld, dan vergoeden wij tot maximaal het marktconforme tarief. Dit tarief is het tarief dat in de Nederlandse markt passend is voor een bepaalde behandeling. Dit betekent dat wij onredelijk hoge bedragen niet helemaal vergoeden.

Wanneer krijg ik het marktconforme tarief?

Wanneer u het marktconforme tarief krijgt is afhankelijk van uw type polis. Hieronder leest u hoe het zit met uw polis:

Marktconform tarief bij de OZF Zorgpolis

Soms hebben wij onvoldoende zorg i​ngekocht en/of kan een gecontracteerde zorgverlener de zorg niet op tijd leveren. Dan kunt u toestemming krijgen om naar een niet-gecontracteerde zorgverlener te gaan. U krijgt dan maximaal het marktconforme of wettelijke tarief vergoed.​