De basisverzekering verandert

Bekijk de belangrijkste veranderingen

 • Vergoeding voor gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  Uw huisarts kan u doorverwijzen voor begeleiding door een gespecialiseerde zorgverlener als u gezondheidsrisico loopt door overgewicht. Dit heet Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). In de GLI zit ook psychologische ondersteuning om te werken aan gedragsverandering.
 • Verruiming van de vergoeding van zittend ziekenvervoer
  Verzekerden met een machtiging voor zittend ziekenvervoer krijgen een vergoeding voor vervoer (geen ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles. De vergoeding geldt alleen als de consulten, het onderzoek en controles samenhangen met de behandeling die zij krijgen.
 • Vergoeding voor oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling
  In 2019 worden alle behandelingen van oefentherapie bij COPD vanaf de eerste behandeling vergoed. Nu betalen verzekerden de eerste 20 behandelingen zelf. Wel komt er een maximum aan het aantal behandelingen dat wordt vergoed. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70.
 • Eigen bijdrage voor medicijnen wordt maximaal € 250
  Voor medicijnen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem is de eigen bijdrage maximaal € 250 per jaar per verzekerde. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.
 • Paracetamol, vitaminen en mineralen worden niet meer vergoed
  Paracetamol, vitaminen en mineralen die u ook zonder recept bij de apotheek kunt kopen, krijgt u vanaf 2019 niet meer vergoed uit de basisverzekering.​​

​Wilt u weten wat er in 2019 verandert in de aanvullende verzekeringen?

​​​​​​​​​​​​​​Bekijk de veranderingen in de aanvullende (tandarts)verzekeringen

Eigen bijdrage of maximale vergoeding

Voor sommige hulpmiddelen, behandelingen of andere zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen bijdrage. Of u krijgt een maximale vergoeding. Dit zijn bijvoorbeeld gebitsprothesen, lenzen en brillenglazen, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. De eigen bijdragen ​en maximale vergoedingen worden jaarlijks door de overheid iets aangepast. ​Handige links