Overstapbelemmeringen

Moet ik ergens aan denken als ik overstap naar OZF?

Wilt u weten of uw machtiging wordt overgenomen? En wat er gebeurt met uw hulpmiddelen? Lees hier het antwoord op deze vragen.

  • ​Voor vergoedingen uit de basisverzekering heeft u niet opnieuw toestemming nodig. Wij nemen de machtiging over.
  • Gaat het om een vergoeding uit de aanvullende verzekering waar vooraf toestemming voor nodig is? Dan moet u wel toestemming bij ons aanvragen.

​​
Heeft u een hulpmiddel in bruikleen?
U vraagt uw oude zorgverzekeraar om naar de nieuwe zorgverzekeraar een overnamebod te doen met de restwaarde van het hulpmiddel. Lukt dat niet? Geef dat aan ons door. Wij sturen dan een brief aan uw oude verzekeraar om een restwaarde voor u op te vragen.

Heeft u een hulpmiddel in eigendom?
Dan hoeft u niets te doen. Wanneer het hulpmiddel niet meer goed is kunt u via uw leverancier een nieuw hulpmiddel regelen. Is er vooraf een goedkeuring nodig? Dan regelt de leverancier dit voor u.

Stapt u over van een andere verzekeraar naar ons en heeft u een Zvw-pgb? En is uw toekenningsverklaring nog geldig? Dan nemen wij deze toekenningsverklaring over tot de maximaal de vermelde einddatum van de indicatie.

Stuur deze toekenningsverklaring zelf naar ons toe
Het vermelde aantal uren voor verpleging en verzorging blijft gelijk. De hoogte van de vergoeding voor deze uren kan afwijken omdat iedere zorgverzekeraar haar eigen tarieven gebruikt. Wij adviseren u om deze toekenningsverklaring te bewaren zolang hij geldig is. Na overstap gelden verder de voorwaarden uit ons reglement Zvw-pgb.

 ​Medische acceptatie

Alleen voor de tandartsverzekering Tand Royaal geldt een medische acceptatie. Wij stellen een aantal vragen over de conditie van het gebit van de aanvrager. 

Is er veel mondzorg nodig? Dan kunnen wij deze polissen helaas niet aanbieden. Als u online uw tandartsverzekering aanvraagt dan kunt u deze vragen online beantwoorden. Wilt u vooraf deze vragen inzien, dan vindt u deze vragen op het formulier Tandheelkundige gezondheidsverklaring.

 ​​Wachttijd vergoedingen

Bij OZF kunt u direct gebruik maken van zorg. 

Alleen voor ooglaseren en lensimplantatie vanuit AV Royaal geldt een wachttijd
Voor nieuwe verzekerden geldt een wachttijd van 12 maanden op de aanspraak voor ooglaseren en lensimplantatie. Dit b​etekent dat u pas recht heeft op de vergoeding van ooglaseren en lensimplantatie vanuit aanvullende verzekering AV Royaal als deze wachttijd verstreken is. U leest dit ook in artikel 22, op bladzijde 57 van de Voorwaarden 2018​​.

​​​


​​​​