Medische selectie

​Voor de tandheelkundige verzekering Tand Royaal

De medische selectie bestaat uit het beantwoorden van een aantal medische vragen over uzelf of uw gezinsleden waarvoor u Tand Royaal wilt afsluiten. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen krijgt u Tand Royaal of niet.
 
Voor de basisverzekering geldt voor zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Dit houdt in dat iedereen die basisverzekeringsplichtig is, door elke zorgverzekeraar in Nederland wordt geaccepteerd voor de basisverzekering.
 
Voor aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen AV Compact, AV Royaal en Tand Compact kennen wij geen medische selectie. Wel geldt er voor een specifieke aanspraak, ooglaseren en lensimplantatie, een wachttijd van 12 maanden voor nieuwe verzekerden (zie hieronder).

Medische selectie voor Tand Royaal

De medische selectie voor Tand Royaal bestaat uit het beantwoorden van 2 vragen:
  1. Bent u de de afgelopen 12 maanden bij de tandarts geweest voor controle?
  2. Heeft u bij uw huidige zorgverzekeraar een aanvullende tandheelkundige verzekering?
    Wij kunnen u vragen om een tandheelkundige gezondheidsverklaring naar ons op te sturen. Uw tandarts vult ook een deel in.

Wachttijd voor AV Royaal

De wachttijd van 12 maanden geldt voor nieuwe verzekerden op de aanspraak voor ooglaseren en lensimplantatie. Dat betekent dat u pas aanspraak kunt maken op de vergoeding van ooglaseren en lensimplantatie vanuit aanvullende verzekering AV Royaal als deze wachttijd verstreken is.

Als nieuwe verzekerde kunt u dus pas 12 maanden na inschrijving bij ons aanspraak maken op de hiervoor geldende vergoeding. U leest dit ook in artikel 22, op bladzijde 57 van de Voorwaarden 2017.
​​​​