Medische selectie & wachttijd

 

Voor de basisverzekering geldt voor zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Dit betekent dat iedereen door elke verzekeraar in Nederland wordt geaccepteerd voor de basisverzekering.

Voor tandartsverzekering Tand Royaal geldt een medische selectie

​Wij stellen een aantal vragen over de conditie van het gebit van de aanvrager. En over mogelijk te verwachten tandartskosten. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen krijgt u Tand Royaal of niet. Wilt u vooraf deze vragen inzien? Bekijk dan de tandheelkundige gezondheidsverklaring.


​Voor aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen AV Compact, AV Royaal en Tand Compact kennen wij geen medische selectie. Wel geldt er voor de vergoeding van ooglaseren en lensimplantatie een wachttijd van 12 maanden voor nieuwe verzekerden (zie hieronder).

Voor ooglaseren en lensimplantatie vanuit AV Royaal geldt een wachttijd

Voor nieuwe verzekerden geldt een wachttijd van 12 maanden op de vergoeding voor ooglaseren en lensimplantatie. Dit b​etekent dat u pas recht heeft op de vergoeding van ooglaseren en lensimplantatie vanuit aanvullende verzekering AV Royaal als deze wachttijd verstreken is. U leest dit ook in artikel 19, op bladzijde 60 van de Voorwaarden 2019.​

Voor orthodontie vanuit AV Royaal geldt een wachttijd

Vanaf 1 januari 2019 geldt een wachttijd van 12 maanden op de vergoeding voor orthodontie. Dit betekent betekent dat u pas 12 maanden na uw inschrijving met Tand Royaal recht heeft op vergoeding van orthodontie. Deze wachttijd geldt niet als u in 2018 al Tand Royaal bij ons heeft. 
Bekijk de vergoeding voor orthodontie​​.
​​​​​