Medische selectie & wachttijd

 

Voor de basisverzekering geldt voor zorgverzekeraars een acceptatieplicht. Dit betekent dat iedereen door elke verzekeraar in Nederland wordt geaccepteerd voor de basisverzekering.

Voor tandartsverzekering Tand Royaal geldt een medische selectie

​Wij stellen een aantal vragen over de conditie van het gebit van de aanvrager. En over mogelijk te verwachten tandartskosten. Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen krijgt u Tand Royaal of niet. Wilt u vooraf deze vragen inzien? Bekijk dan de tandheelkundige gezondheidsverklaring.


​Voor aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen AV Compact, AV Royaal en Tand Compact kennen wij geen medische selectie. Wel geldt er voor de vergoeding van ooglaseren en lensimplantatie een wachttijd van 12 maanden voor nieuwe verzekerden (zie hieronder).

Voor ooglaseren en lensimplantatie vanuit AV Royaal geldt een wachttijd

Voor nieuwe verzekerden geldt een wachttijd van 12 maanden op de aanspraak voor ooglaseren en lensimplantatie. Dit b​etekent dat u pas recht heeft op de vergoeding van ooglaseren en lensimplantatie vanuit aanvullende verzekering AV Royaal als deze wachttijd verstreken is. U leest dit ook in artikel 22, op bladzijde 57 van de Voorwaarden 2018​ en Voorwaarden 2017.
​​​​​