Eigen risico

Wat is het en hoe werkt het?

Iedereen van 18 jaar of ouder die zorg krijgt uit de basisverzekering, betaalt verplicht eigen risico. Elk jaar bepaalt de overheid de hoogte hiervan. Mensen met minder inkomen hebben recht op zorgtoeslag​. Dat is een maandelijkse tegemoetkoming in de zorgkosten.

Wat is het verplicht eigen risico?

Krijgt u zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf. Dit noemen we verplicht eigen risico. In 2019 is het verplicht eigen risico € 385.

 • Het verplicht eigen risico geldt als u 18 jaar of ouder bent. Niet voor kinderen.
 • U betaalt het eigen risico naast uw premie
 • Het eigen risico geldt voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december)
 • U maakt het eigen risico eerst op vóórdat u een vergoeding uit de basisverzekering krijgt
 • U betaalt nooit eigen risico voor zorg uit een aanvullende verzekering

​Waarom betaal ik het verplicht eigen risico?

De overheid wil hiermee iedereen bewuster maken van de kosten voor zorg. Tegelijkertijd kan met het verplicht eigen risico de premie lager blijven.

Wat is het vrijwillig eigen risico?

Bovenop het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Van € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500. Hoe hoger het bedrag, hoe lager uw premie. Net als bij het verplicht eigen risico, betaalt u het vrijwillig eigen risico zelf voordat u kosten vergoed krijgt uit de basisverzekering. Ook dit bedrag geldt voor een heel kalenderjaar (1 januari t/m 31 december).

 

​Het eigen risico geldt per jaar over het totaal aan medische kosten dat u heeft gemaakt. Hieronder ziet u 2 voorbeelden van hoe het eigen risico berekend wordt.
 

Voorbeeld 1:

In 2018 is uw verplicht eigen risico € 385. Erbovenop kiest u voor een vrijwillig eigen risico van € 300. De zorgkosten die u heeft gemaakt vanuit de basisverzekering, tellen eerst mee voor het verplicht eigen risico. Pas daarna voor het vrijwillig eigen risico. 

Wij ontvangen rechtstreeks van het ziekenhuis een nota van € 1.000 voor zorgkosten die u heeft gemaakt. Wij betalen de zorgverlener volledig. Daarna moet u € 685 aan ons betalen. Dit bedrag bestaat uit € 385 verplicht eigen risico en € 300 vrijwillig gekozen eigen risico.

Voorbeeld 2:

En als er een (wettelijke) eigen bijdrage geldt?
 
Dan moet u eerst de eigen bijdrage voldoen. De resterende kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico en pas daarna voor een vrijwillig gekozen eigen risico:
 
U maakt in 2018 gebruik van zittend ziekenvervoer. U declareert bij ons € 500 vervoerskosten waarop u vanuit de basisverzekering recht heeft. U heeft geen vrijwillig eigen risico in 2018. De wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer in 2018 is € 101. Dat bedrag betaalt u eerst en vervolgens € 385,- verplicht eigen risico. Het meerdere, € 14, maken wij over op uw rekening.
 
 ​​

Bekijk de stand van uw eigen risico

Heeft u dit jaar zorgkosten gemaakt en wilt u de stand van uw eigen risico weten? Log dan in op M​ijn OZF​. U logt in met uw DigiD.​​​
​​​​​

​U betaalt geen verplicht en vrijwillig eigen risico voor:

 • Zorg geleverd door een huisarts of huisartsenpost (wel eigen risico bij behandelingen of onderzoeken die de huisarts uitbesteedt, zoals laboratorium onderzoeken)
 • Zorg aan uw kind onder 18
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg uit uw aanvullende verzekering
 • Zorg uit uw tandartsverzekering
 • Wijkverpleegkundige zorg
 • Ketenzorg via de huisarts
 • Vervoer en nacontrole orgaandonor
 • Kraam- en verloskundige zorg (wel eigen risico bij labonderzoek​, geneesmiddelen, bloeddrukonderzoeken, vlokkentest en ambulance)

​U betaalt geen verplicht, maar wel vrijwillig eigen risico voor:

 • De kosten van zorg of overige diensten die in 2017 zijn gemaakt, maar waarvan wij de nota('s) pas na 31 december 2018 ontvangen.
 • ​Maakt u chronisch gebruik van receptgeneesmiddelen? En heeft u eens per jaar een medicatiebeoordeling bij een gecontracteerde apotheek? Dan betaalt u voor de medicatiebeoordeling geen verplicht eigen risico. Het vrijwillig eigen risico geldt wel.
 • Ook voor een stoppen-met-rokenprogramma door een gespecialiseerde aanbieder geldt geen verplicht eigen risico, maar dit valt wel onder een eventueel vrijwillig eigen risico.

​​Vraag en antwoord
​ 
​Wilt u weten hoe het staat met de stand van uw eigen risico? Bekijk dan uw laatst ontvangen 'Declaratieoverzicht' of kijk op www.ozf.nl/mijnozf. U logt in met uw DigiD.
 1. ​Wij krijgen de nota van uw zorgverlener. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht (DOV). Op de DOV staat wat u aan eigen risico moet betalen. Dit bedrag incasseren wij  via automatische incasso, of u ontvangt een acceptgiro.
 2. U krijgt een nota die u eerst zelf betaalt. U stuurt de betaalde nota naar ons met bijvoorbeeld de declaratie app. Wij beoordelen de nota en berekenen de vergoeding waar u recht op heeft. Van dit bedrag halen wij het eigen risico af. Het bedrag dat dan overblijft, krijgt u van ons.
 3. U krijgt een nota die u niet eerst zelf betaalt, maar die u bij ons declareert. U vraagt aan ons deze nota voor u te betalen. Wij betalen het hele bedrag aan de zorgverlener. Daarna krijgt u van ons het declaratieoverzicht (DOV). Op de DOV staat wat u aan eigen risico moet betalen.
  Dit bedrag incasseren wij  via automatische incasso, of u ontvangt een acceptgiro.

​ 

Start uw behandeling (DBC-zorgproduct) in 2017? Dan verrekenen wij deze behandeling met uw eigen risico van 2017. Ook als de behandeling pas in 2018 stopt.

Ziekenhuizen declareren hun zorg met een DBC

DBC betekent Diagnose Behandeling Combinatie. Dat is het geheel aan zorg die u ontvangt. Van zorgvraag tot diagnose en behandeling.

De startdatum van een behandeling bepaalt met welk jaar wij uw eigen risico verrekenen

Voorbeeld:
Wordt u in december 2017 geopereerd en verlaat u in januari 2018 het ziekenhuis? Dan verrekenen wij de kosten met het eigen risico van het jaar 2017.

Een DBC-traject mag maximaal 120 dagen duren

Duurt uw behandeling langer? Dan wordt een vervolg-DBC gestart. Ook wanneer u een operatie ondergaat waarbij een vervolgafspraak of nacontrole soms meer dan 42 dagen na de operatie plaatsvindt, wordt een vervolg-DBC gestart.

Let op: Als die DBC's in verschillende jaren worden geopend, dan houden wij tweemaal eigen risico in en niet eenmaal. U moet dan zowel het eigen risico van 2017, als het eigen risico van 2018 betalen. U kunt altijd navragen of en wanneer er een vervolg-DBC wordt gestart bij uw behandelaar in het ziekenhuis.

 
​​
​Ja, een vervolgbehandeling wordt gezien als een nieuwe behandeling (DBC-zorgproduct). U betaalt daar dus eigen risico voor. U kunt aan uw zorgaanbieder vragen of uw vervolgbehandeling een nieuwe behandeling is. ​

Aanvullende informatie

​​