Teruggave verplicht eigen risico 2018

​Bij gespreide betaling

Heeft u in 2018 uw verplicht eigen risico van € 385 gespreid betaald? In 12 maandelijkse termijnen van € 32,08, tegelijk met uw premie? En heeft u uw eigen risico 2018 niet of niet volledig verbruikt? Dan heeft u recht op teruggave.​

Wij betalen uiterlijk 1 juli 2019 het teveel betaalde eigen risico terug

Heeft u over 2018 recht op teruggave van het eigen risico? Dan maken wij het teveel betaalde eigen risico aan u over. Op het rekeningnummer van de verzekeringnemer (de betaalrelatie).

Bij gespreide betaling eigen risico maken wij jaarlijks in juni de stand op

Waarom wij dat pas in kalendermaand juni doen? Omdat wij in de eerste 6 maanden van een kalenderjaar nog regelmatig nota’s ontvangen van verzekerden en zorgverleners van het kalenderjaar ervoor. Die kunnen dus nog van invloed zijn op de stand van het eigen risico, dus ook op de hoogte van onze (eventuele) teruggave.

U ontvangt van ons geen brief over de hoogte van onze teruggave 2018

Wij hebben hiervoor gekozen uit kostenoverwegingen én omdat wij medische zorg die ten laste van het eigen risico komt al communiceren op de declaratieoverzichten. Hierop staat bovendien de stand van uw eigen risico: u vindt er zowel over kalenderjaar 2018 als over kalenderjaar 2019 precies hoeveel eigen risico is ingehouden en hoeveel (eventueel) nog in te houden is. Of kijkt u hiervoor in Mijn OZF.

Wij gebruiken bij teruggave verplicht eigen risico 2018 een specifiek betaalkenmerk

Hierdoor kunt u precies herleiden dat het om een teruggave verplicht eigen risico gaat. Het betaalkenmerk is:
[Relatienummer] Zie ozf.nl/TER2018
 
Wij vermelden hier het relatienummer van de verzekerde waarop de teruggave van toepassing is. Meerdere gezinsleden met gespreide betaling eigen risico 2018 én recht op teruggave? Dan maken wij per verzekerde het bedrag aan teruggave over. De verzekeringnemer ontvangt op zijn/haar rekening dan dus meerdere bedragen. U herleidt aan het relatienummer op wie de teruggave van toepassing is.

Ontvangen wij vóór 1 januari 2020 nog nota’s die ten laste van het eigen risico 2018 komen?

Dan kunnen wij (een deel van) onze teruggave bij u terugvorderen.

Betaalt u het verplicht eigen risico 2019 van € 385 gespreid?

In 12 maandelijkse termijnen van € 32,08, tegelijk met uw premie? En verbruikt u uw verplicht eigen risico 2019 niet of niet volledig? Dan heeft u over 2019 recht op teruggave. Het teveel betaalde maken wij uiterlijk 1 juli 2020 aan u over.
​​​​

​Aanvullende informatie

Klantenservice

Mijn OZF