Veranderingen 2019

AV Compact, AV Royaal, Tand Compact en Tand Royaal

Wat veran​dert er in 2019 in de aanvullende (tandheelkundige) verzekeringen? Graag informeren wij u over de belangrijkste veranderingen.

 ​Gewijzigde vergoedingen in 2019

De aparte vergoedingen voor alternatieve geneesmiddelen, voor chiropractie en osteopathie vervallen in 2019. Wij voegen deze samen met de vergoeding van alternatieve geneeswijzen. De vergoeding van alternatieve geneeswijzen is in 2019:
 • Maximaal € 40 per dag voor consulten
 • Homeopatische en antroposofische geneesmiddelen via een gecontracteerde apotheek: 100%
 • Maximale vergoedingen per persoon per kalenderjaar voor alternatieve behandelingen én antroposofische en/of homeopatische geneesmiddelen samen: € 350 vanuit AV Compact en € 550 vanuit AV Royaal.
Een aantal behandelvormen en/of beroepsverenigingen vergoeden wij in 2019 niet meer. En er zijn enkele nieuwe behandelvormen en beroepsverenigingen toegevoegd. Bekijk een volledig overzicht​.
Verblijft u in een ziekenhuis of GGZ instelling in Nederland, België of Duitsland? Dan vergoeden wij vanuit AV Compact en AV Royaal vervoers- en overnachtingskosten voor uw gezinsleden:
 • Voor overnachtingskosten in een gasthuis maximaal € 35 per nacht
 • Voor vervoerkosten € 0,30 per kilometer
De maximale vergoeding per kalenderjaar is € 500 voor alle gezinsleden samen voor de gemaakte overnachtings- en/of vervoerskosten. 
Daarnaast gaat er een eigen betaling van € 100 per kalenderjaar voor vervoer gelden. Dit betekent dat u de eerste € 100 aan gemaakte vervoerskosten zelf betaalt.

Met ingang van 2019 geldt voor orthodontie:
 • Een wachttijd van 12 maanden. Dit betekent dat u tijdens de wachttijd premie betaalt, maar nog geen vergoeding krijgt voor de kosten van orthodontie. De wachttijd gaat in vanaf de ingangsdatum van Tand Royaal.
 • Een verlaging van het vergoedingspercentage naar 75%.
 • Een verlaging van de leeftijd naar 18 jaar. Bent u al gestart met orthodontie? Dan geldt 2019 als overgangsjaar. Wij vergoeden orthodontie in 2019 dan uiterlijk tot u 22 jaar wordt.

Ook in 2019 vergoeden wij verdovingen (A-codes), consulten (C-codes), vullingen (V-codes), extracties (H-codes), foto's (X-codes) en een second opinion voor 100%. Maar de tandheelkundige zorg hieronder vergoeden wij in 2019 voor 75%:
 • M-codes (mondhygiëne) vanuit Tand Compact en Tand Royaal
 • ​Overige tandheelkundige behandelingen vanuit Tand Royaal
 • Wettelijke eigen bijdragen op uitneembare volledige prothesen (kunstgebitten) al dan niet op implantaten vauit Tand Royaal
In 2019 geldt er een maximale vergoeding van € 1.000 per kalenderjaar vanuit Tand Royaal
Deze maximale vergoeding geldt voor de reguliere tandheelkundige behandelingen. En voor de wettelijke eigen bijdragen op uitneembare volledige prothesen (kunstgebitten) al dan niet op implantaten. Daarnaast blijft er vanuit Tand Royaal een aparte vergoeding bestaan voor orthodontie. En voor kronen, bruggen, inlays en implantaten.

Het vergoedingspercentage verandert in 75% in 2019. Dit betekent dat wij u vanuit Tand Royaal 75% vergoeden tot maximaal € 750 per kalenderjaar.

 ​Zorg die wij in 2019 niet meer vergoeden

Vanuit AV Compact en/of AV Royaal vergoeden wij deze medische zorg niet meer:
 • Stottertherapie. Stottertherapie bij een logopedist is namelijk een vergoeding vanuit de basisverzekering.
 • Wettelijke eigen bijdrage op geneesmiddelen vanuit AV Royaal. Deze vergoeding komt te vervallen. De overheid heeft deze wettelijke eigen bijdrage namelijk gemaximeerd op € 250 per kalenderjaar. U betaalt voor geneesmiddelen dus nooit meer dan € 250 eigen bijdrage per persoon.
​​​​​​