Hulp bij mantelzorg

​​​​​​​

​​Hulp bij mantelzorg​

Vergoeding 2018          Bekijk de ver​​goeding van 2019​​​​​         

Een mantelzorger is iemand die lange tijd, onbetaald voor u zorgt als u ziek bent. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of buurvrouw. Om te voorkomen dat uw mantelzorger (of u als mantelzorger zelf) uitvalt, krijgt u noodzakelijke ondersteuning bij mantelzorg vergoed.

Opbouw vergoeding


​Basisverzekering​ geen vergoeding​​
AV Compact maximaal € 750 per kalenderjaar
​AV Royaal maximaal € 1.000 per kalenderjaar                        
Eigen risico U betaalt geen eigen risico
​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

De vergoeding is voor mensen die​

  • Mantelzorg ontvangen
  • Mantelzorger zijn

​Wat krijgt u vergoed?

  • Ontvangt u thuis mantelzorg? Dan kunt u bij tijdelijke afwezigheid van die mantelzorger de kosten van vervangende zorg betalen.
  • Tijdelijke professionele ondersteuning door het overnemen van allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn en financiën (mantelzorgmakelaar).
  • Mantelzorginstructies, mantelzorgcoaching en mantelzorgcursussen.
U ontvangt voor de ondersteuning het bedrag dat hiervoor nodig is tot onze maximale vergoeding.

Wat krijgt u niet vergoed? 

  • De kosten voor verleende diensten aan zowel de mantelzorger als de mantelzorg ontvanger. Kosten kunnen maar 1 keer gedeclareerd worden.
  • Betaalde mantelzorg die wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet (JW) of Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Vervangende (mantel)zorg als er sprake is van een betaalde mantelzorger via een PGB.
  • Als u minder dan 3 maanden en minder dan 8 uur per week mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt.
  • Het inzetten van extra uren mantelzorg bij (tijdelijke) achteruitgang in de gezondheidssituatie. U dient hiervoor een nieuwe indicatie aan te vragen.

Waar kunt u terecht?

Wij geven vooraf toestemming. Belt u hiervoor met de Zorgcoach via (071) 364 0 280. Of neem hiervoor contact met ons op. De Zorgcoach bekijkt eerst of zij u voldoende informatie en hulp kan geven. Daarna bepaalt de Zorgcoach welke ondersteuning u nodig heeft en hoeveel dit kost. Vervolgens wordt de hoogte van het te ontvangen bedrag vastgesteld.