Rechter verbiedt machtiging bij wijkverpleging

Geen toestemming meer bij niet-gecontracteerde zorg

Sinds dit jaar heeft u een machtiging nodig voor niet-gecontracteerde wijkverpleging. Stichting Zorgrecht, die niet-gecontracteerde ZZP-ers in de wijkverpleging vertegenwoordigt, heeft dit met succes aangekaart bij de rechter.

Vanaf 26 februari heeft u geen machtiging meer nodig

Van de rechter mogen wij geen machtiging meer vragen als u kiest voor niet-gecontracteerde wijkverpleging.

We gaan tegen de uitspraak in hoger beroep

We gaan in hoger beroep omdat we willen dat zorg betaalbaar en van goede kwaliteit blijft. Wijkverpleegkundigen met contract hebben hierover afspraken met ons. Wijkverpleegkundigen zonder contract niet. We vragen een machtiging om het zorgplan dat u samen met uw zorgverlener maakt te beoordelen. We kijken of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn. En of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen.

Wat betekent dit als u al een machtiging heeft?

Totdat de uitspraak in hoger beroep bekend is geldt het volgende:
  • ​Heeft u al een machtiging? U behoudt de machtiging. Het diploma van de wijkverpleegkundige en het zorgplan is gecontroleerd en goedgekeurd. We voorkomen hiermee dat u achteraf nog te maken krijgt met een soortgelijke controle.
  • Heeft u een machtiging aangevraagd? U wordt door ons geïnformeerd dat de machtiging voorlopig niet nodig is. We zullen u en de wijkverpleegkundige nog wel wijzen op aandachtspunten als het zorgplan dat u heeft ingestuurd vragen oproept. We willen namelijk voorkomen dat u achteraf alsnog wordt geconfronteerd met een controle op rechtmatigheid.