Per 1 september 2018 weer toestemming nodig bij niet-gecontracteerde wijkverpleging

Toestemming bij niet-gecontracteerde wijkverpleging

Sinds dit jaar heeft u bij ons toestemming nodig voor niet-gecontracteerde wijkverpleging. Stichting Zorgrecht heeft dit aangekaart bij de rechter. Als gevolg mochten wij vanaf 26 februari 2018 geen machtiging meer opvragen. Wij gingen hier tegen in hoger beroep. Dit beroep hebben wij gewonnen.

U heeft per 1 september 2018 weer toestemming van ons nodig als u kiest voor niet-gecontracteerde wijkverpleging

Wij gingen in beroep tegen de uitspraak van de rechter omdat we willen dat zorg betaalbaar en van goede kwaliteit blijft. Wijkverpleegkundigen met contract hebben hierover afspraken met ons. Wijkverpleegkundigen zonder contract niet. We vragen een machtiging om het zorgplan dat u samen met uw zorgverlener maakt te beoordelen. We kijken of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn. En of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen. We zijn tevreden met de uitspraak in het hoger beroep. Dit betekent voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn om de kwaliteit te garanderen en de zorg betaalbaar te houden, voor nu en in de toekomst.

Ontvangt u al zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener?

Dan kunt u het volgende verwachten:
  • Bent u na maart 2018 gebruik gaan maken van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener? U komt in een overgangsregeling terecht. Vanaf 1 januari 2019 is voor u een machtiging verplicht. Krijgt u na 1 september 2018 een nieuwe indicatie? Dan heeft u ook een machtiging nodig. U ontvangt van ons een brief of e-mail hierover. Wij betalen uw nota's per direct rechtstreeks aan u in plaats van aan de zorgaanbieder. Wij willen graag uw persoonlijke betrokkenheid op de kosten bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. U moet dus zelf uw nota's bij ons declareren. U rekent vervolgens zelf af met de zorgaanbieder.
  • Maakte u voor maart 2018 gebruik van zorg bij een niet-gecontracteerde zorgverlener? Wij betalen uw nota's per direct rechtstreeks aan u in plaats van aan de zorgaanbieder. Wij willen graag uw persoonlijke betrokkenheid op de kosten bij een ongecontracteerde zorgaanbieder. U moet dus zelf uw nota's bij ons declareren. U rekent vervolgens zelf af met de zorgaanbieder. U ontvangt hierover van ons een brief of e-mail.

U kunt zelf uw zorgaanbieder kiezen

Wilt u geen administratieve lasten? Dan kunt u beter gebruik maken van gecontracteerde zorgaanbieders. Met hen maken wij afspraken over kwaliteit, vergoeding en doelmatigheid. U kunt voor het zoeken naar een gecontracteerde zorgaanbieder gebruik van de Zorgzoeker​.​
​​​​