​05-01-2015

UMC Groningen en Zilveren Kruis werken samen voor juiste zorg op juiste plaats

Onlangs hebben UMC Groningen en Zilveren Kruis een convenant getekend om de komende vijf jaar samen te werken aan de juiste zorg op de juiste plaats. Op dit moment worden Drentse patiënten voor eenvoudige behandelingen nog vaak verwezen naar het UMCG. Daardoor ontstaan soms langere wachttijden voor hen en moeten ook patiënten met een complexe aandoening langer wachten op hun behandeling. Een deel van de behandelingen die nu in het UMCG plaatsvinden kunnen minstens net zo goed in de regionale ziekenhuizen uitgevoerd worden. Voor de inwoners van Groningen en Drenthe zoveel mogelijk in het ziekenhuis in de buurt.
 
Partijen stellen dat het stellen van diagnose en de nazorg meer dan nu het geval is, in het ziekenhuis in de buurt thuishoort. Daarvoor is goede afstemming en overdracht tussen de medisch specialisten van het UMCG en de regionale ziekenhuizen van groot belang. Ook op dit moment wordt er al veel samengewerkt tussen huisartsen, regionaal ziekenhuis en het UMCG.
 
Olivier Gerrits, directeur Zorginkoop Zilveren Kruis: “In het convenant hebben we afgesproken samen met de Drentse ziekenhuizen de komende jaren te werken aan de juiste zorg op de juiste plek. Dat is ook mogelijk omdat met alle ziekenhuizen – zowel in Groningen als in Drenthe – contracten voor 2015 zijn afgesloten. Met de ziekenhuizen zijn we in gesprek over de verdere toekomst die ook past bij de ontwikkeling dat basiszorg dichtbij behouden blijft. Op deze manier wordt ruimte gecreëerd om ook in de toekomst patiënten met een complexe, academische zorgvraag op een goede manier in het UMCG te kunnen blijven behandelen.”