Belastingdienst

Welke zorgkosten kunt u aftrekken?

Sommige zorgkosten kunt u aftrekken bij uw belastingaangifte. Maar lang niet alle zorgkosten zijn aftrekbaar. Zo mag u zorgkosten die onder het verplicht of vrijwillig eigen risico vallen niet aftrekken.

Wat u wel kunt aftrekken bij uw belastingaangfite

Zorgkosten die u kunt aftrekken bij uw belastingaangifte zijn bijvoorbeeld kosten voor medicijnen, steunzolen of een kunstgebit. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om de kosten te mogen aftrekken. U mag alleen zorgkosten aftrekken die:
 • u maakte in 2017
 • u niet vergoed kreeg
 • boven een bepaald bedrag uitkomen: het drempelbedrag
Lees op de website van de belastingdienst welke specifieke zorgkosten u nog meer kunt aftrekken.

Wat u niet kunt aftrekken bij uw belastingaangifte

Veel kosten kunt u niet aftrekken:
 • Zorgpremie (basispremie en aanvullende premie)
 • Verplicht of vrijwillig eigen risico
 • Eigen bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Jeugdzorg en/of Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor Minderjarigen
 • Dyslexiezorg voor minderjarigen
 • Combinatietest zonder medische indicatie
 • Rollator, krukken en andere loophulpmiddelen
 • Medische aanpassingen aan uw woning

Download eenvoudig uw declaratieoverzicht

De Belastingdienst kan u vragen te laten zien dat u de opgegeven kosten heeft gemaakt. Bewaar dus uw rekeningen en eventueel ons declaratieoverzicht als daar kosten op staan die u (gedeeltelijk) zelf betaalde. Heeft u geen declaratieoverzicht meer? Download eenvoudig uw declaratiejaaroverzicht:
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Heeft u zorgkosten afgetrokken bij uw aangifte?​​ 

Betaalt u na aftrek van zorgkosten weinig of ge​​en belasting? Dan heeft u misschien recht op een tegemoetkoming. Op de website van de Belastingdienst​ vindt u meer informatie. Bent u chronisch ziek of gehandicapt? Dan brengt dit mogelijk extra kosten met zich mee. U kunt voor deze kosten soms geld krijgen van de gemeente. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Geef uw belastingaangifte door vóór 1 april. U krijgt dan voor 1 juli bericht van de Belastingdienst

Misschien heeft u recht op zorgtoeslag​​

De zorgtoeslag is een bijdrage van de overheid om tegemoet te komen in de kosten van uw zorgverzekering. Zo blijft de zorg betaalbaar en toegankelijk. De Belastingdienst Toeslagen bepaalt de hoogte van uw zorgtoeslag​. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

​​​​​