Zo is de premie opgebouwd

Wat is de gemiddelde premie van OZF?

Het ministerie van VWS beslist wat er in de basisverzekering zit. De basisverzekering is voor iedereen hetzelfde. Maar de hoogte van de basispremie verschilt per verzekeraar. De basispremie verschilt per verzekeraar en bestaat uit 2 delen: de rekenpremie en de opslagpremie.
 

1. De nominale rekenpremie
De rekenpremie is de inschatting van de premie voor de basisverzekering door de overheid. Het is een vast bedrag dat voor elke verzekeraar hetzelfde is.

2. De opslagpremie
Deze premie wordt door de verzekeraar bepaald. Door de opslagpremie verschilt de uiteindelijke premie per verzekeraar. De verschillende kosten die invloed hebben op de opslagpremie worden hieronder uitgelegd.

Elke verzekeraar heeft reserves

Een verzekeraar moet geld op de plank hebben om tegenvallers op te vangen. Dat is wettelijk verplicht. Zo kunnen zorgkosten ook betaald worden als er extra veel kosten zijn, bijvoorbeeld bij een epidemie. De verzekeraar maakt een inschatting van de zorgkosten. Achteraf weet de verzekeraar of de kosten hoger of lager waren dan de inschatting. Dan maken we winst over verlies. Winst gaat naar de reserves, verlies wordt betaald uit de reserves. Elk jaar kijken we naar de hoogte van de reserves. Hebben we teveel reserves, bijvoorbeeld omdat er winst is gemaakt? Dan kan hierdoor de premie omlaag. Hebben we te weinig reserves, bijvoorbeeld omdat de wettelijke regels een hoger bedrag vragen? Dan gaat de premie omhoog. OZF en Zilveren Kruis hebben een gezamenlijke financiële reserve. Dit geeft ons een grote financiële stabiliteit.​

Berekening basispremie voor 2019

Hieronder ziet u de berekening van onze basispremie 2019.
​​Premie 2019
Rekenpremie (vastgesteld door VWS in 2018)
€ 1.380
​Opslagpremie van OZF​
Resultaat op zorgactiviteiten
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten
Inzet beleggingsopbrengsten
Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves
Opslag winst
Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico
Opslag i.v.m. oninbare premies
Overige opslag

- € 67​
+ € 64
- € 5
€ 0
+ € 1
€ 0
+ € 90
+ € 22
+ € 3
+ € 1
Gemiddelde premie OZF (totaal)
Exclusief collectiviteitskortingen
€ 1.489​
​Gemiddelde per maand € 124,08​
​​​Het getoonde overzicht is op basis van de gemiddelde premieopbouw van de juridische entiteit Zilveren Kruis, waar OZF onderdeel van uitmaakt.

​De berekening voor 2018

Bekijk de berekening van onze basispremie 2018.
​​Premi​e 2018
Rekenpremie (vastgesteld door VWS in 2017)

    € 1.324​
​Opslagpremie van OZF
Resultaat op zorgactiviteiten
Bedrijfskosten en schadebehandelingskosten
Inzet beleggingsopbrengsten
Onttrekking aan reserves
Toevoeging aan reserves
Opslag winst
Opslag i.v.m. collectiviteitskortingen
Opslag i.v.m. korting vrijwillig eigen risico
Opslag i.v.m. oninbare premies
Overig opslag

  - € 149
    € 125
    €    4
        -
    €    4 
        -
    € 108
    €   13
    €    8
​  - €    4
​Gemiddelde premie OZF (totaal)
Exclusief collectiviteitskortingen
     € 1.​433
​Gemiddelde per maand      € 119,45