Betalingsregeling aanvragen

Wilt u afspraken met ons maken over uw betaling?

Geen probleem. Kunt u de te betalen zorgkosten en/of het premiebedrag niet in 1x betalen? Maakt u dan met ons afspraken om het bedrag in termijnen te betalen.​
 
​​ 

Veelgestelde vragen

U kunt een betalingsregeling voor het eigen risico en/of eigen bijdrage aanvragen wanneer u van ons een rekening heeft ontvangen voor het eigen risico en/of eigen bijdrage.

Rekenvoorbeeld:

​U heeft in 2018 zorgkosten gemaakt waarop het eigen risico van toepassing is. U krijgt van ons een nota van € 385,-. U spreekt met ons af om dit bedrag in 4 termijnen te betalen, telkens op de 1e van de maand. U betaalt daarom 4 maanden op de 1e van de maand € 96,25 via automatische incasso. Na 4 termijnen stopt de incasso vanzelf.

​U kunt een betalingsregeling voor premie aanvragen wanneer:

  • U verzekeringsnemer bent
  • U van ons een brief of e-mail heeft ontvangen waarin staat dat u een betalingsachterstand heeft
  • U geen lopende betalingsregeling bij ons heeft

​ 

​Ja, dat kan. U kunt het moment van incasso en het aantal termijnen waarin u wilt betalen telefonisch met ons afspreken. U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van de telefonisch afgesproken betalingsregeling. Hierin staan ook de incassodata en de termijnbedragen.

Belt u hiervoor met onze Klantenservice via (074) 789 0 789 en kies optie 3 in het telefoonmenu. Wij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 8.00 en 17.00 uur.

​Nee, een betalingsregeling afsluiten is gratis. Er zijn voor u geen extra kosten aan verbonden. Voorwaarden voor een betalingsregeling zijn wel dat u de termijnen via automatische incasso betaalt en dat u de gemaakte afspraken nakomt. Betaalt u een termijn niet? Dan vervalt de betalingsregeling en moet u het (restant)bedrag in 1x betalen. U krijgt dan mogelijk ook te maken met extra kosten.

Let op!

Vraagt u geen betalingsregeling aan en loopt uw premieschuld op tot minstens 6 maanden? Dan melden wij u aan bij het CAK. U leest er meer over op onze pagina over de Wet Wanbetalers.

​Aanvullende informatie