Vooraf toestemming aanvragen

Hoe werkt het?

Voor een aantal behandelingen en vergoedingen heeft u toestemming (een machtiging) nodig van OZF. Zo zorgen wij ervoor dat u de zorg krijgt die nodig en efficiënt is.

In de voorwaarden ziet u of een machtiging nodig is

Zoek uw behandeling of hulpmiddel op in de voorwaarden. Hier ziet u of u toestemming moet aanvragen. Staat hier niets over toestemming? Dan heeft u geen toestemming van ons nodig.

Naar de voorwaarden 2019​​ ​


U heeft toestemming nodig om gebruik te maken van niet-gecontracteerde wijkverpleging. Wij beoordelen of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn, en of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen.
 • U vraagt de machtiging zelf online​ aan. De zorgverlener kan u daarbij helpen.
 • U declareert de nota's bij ons
 • Wij betalen de nota's rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met uw zorgverlener.
De OZF Zorgpolis is een naturapolis. Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.

​​
Wilt u voor uw psychiatrisch ziekenhuisverblijf naar een zorginstelling met wie wij geen contract hebben afgesloten? Dan heeft u vooraf toestemming nodig.
 • ​Uw zorgverlener vraagt toestemming aan
 • U declareert de nota’s bij ons
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u
​De OZF Zorgpolis is een naturapolis. Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.

​​
Als u voor uw medisch-specialistische revalidatie in een zorginstelling wilt verblijven waar wij geen contract mee hebben afgesloten, dan heeft u vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen dan of de zorgverlener doelmatige en rechtmatige zorg levert.
 • ​Uw zorgverlener vraagt toestemming aan
 • U declareert de nota’s bij ons
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u
​De OZF Zorgpolis is een naturapolis. Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.

Als u een GLI programma wilt volgen bij een zorgverlener met wie wij geen contract hebben afgesloten, heeft u vooraf toestemming nodig. Wij beoordelen dan of de zorgverlener een succesvol en bewezen effectief programma inzet.
 • ​U vraagt de machtiging zelf aan. De zorgverlener kan u daarbij helpen
 • U declareert de nota’s bij ons
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u
​De OZF Zorgpolis is een naturapolis. Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.

Als u langer dan 3 maanden zorg in een eerstelijnsverblijf nodig heeft, moet de zorginstelling toestemming hiervoor vragen. Het eerstelijnsverblijf is bedoeld als kortdurend verblijf en is er op gericht dat u weer zelfstandig thuis kunt wonen. Wij verwachten van zorginstellingen dat zij er binnen 3 maanden zicht op hebben of dit mogelijk is. De toestemming wordt door de zorginstelling uiterlijk op de 60e behandeldag bij ons aangevraagd.
 • ​De zorginstelling vraagt toestemming aan
 • Bij een gecontracteerde instelling regelen wij de betaling direct met de zorgverlener
 • Bij een niet-gecontracteerde instelling betalen wij de nota’s aan u. U rekent vervolgens af met de zorgverlener
​De OZF Zorgpolis is een naturapolis. Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.

Voor ingrepen van plastisch-chirurgische aard bij een medische noodzaak moeten wij u vooraf schriftelijk toestemming geven.
 • Uw arts vraagt toestemming aan
 • Bij een gecontracteerde instelling regelen wij de betaling direct met de zorgverlener
 • Bij een niet-gecontracteerde zorgverlener declareert u zelf de nota’s bij ons en betalen we de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met de zorgverlener
De OZF Zorgpolis is een naturapolis. Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.

Voor hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier heeft u altijd vooraf toestemming van ons nodig.
 • ​Meestal vraagt uw zorgverlener of leverancier toestemming aan. Bespreek dit met uw leverancier. Neem contact met ons op​ als u zelf toestemming vraagt
 • U declareert de nota’s bij ons
 • Wij betalen de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens af met de leverancier
​De OZF Zorgpolis is een naturapolis. ​Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief.

Voor ziekenvervoer heeft u altijd toestemming nodig. Lees meer over toestemming voor ziekenvervoer.
 • U vraagt online toestemming aan
 • Bij een gecontracteerde vervoerder regelen wij de betaling direct met de zorgverlener
 • Bij een niet-gecontracteerde vervoerder declareert u zelf de nota’s bij ons en betalen we de nota’s rechtstreeks aan u. U rekent vervolgens zelf af met de vervoerder
De OZF Zorgpolis is een naturapolis. ​Bij een naturapolis vergoeden wij maximaal 75% van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief. Wel betaalt u een eigen bijdrage​.

Wilt u voor niet-spoedeisende zorg naar een zorgverlener in het buitenland met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan adviseren wij u hiervoor online toestemming aan te vragen. Zo komt u niet voor (financiële) verrassingen te staan. De vergoeding is namelijk afhankelijk van uw polis. 
 • Heeft u een OZF Zorgpolis? Dan krijgt u 75% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief in Nederland voor een soortgelijke behandeling.
 • Wilt u naar een EU-, EER-land of Zwitserland? En krijgt u van ons een S2-formulier? Dan krijgt u dezelfde vergoeding als bewoners van het land waar u naartoe gaat. U betaalt ook dezelfde eigen bijdrage.
Behandelingen waarvoor u in Nederland geen vergoeding krijgt betalen wij in het buitenland ook niet.

Overleg het aanvragen van een machtiging met uw zorgverlener

U óf de zorgverlener vraagt toestemming aan. Overleg daarom altijd met uw zorgverlener. Soms, bijvoorbeeld bij een spoedbehandeling, kunt u vooraf geen toestemming vragen. Dan kunt u de aanvraag ook achteraf indienen. Het aanvragen van een machtiging of toestemming kan per e-mail naar: info@ozf.nl. Maar het mag ook digitaal via digitaal declareren of per post naar:
 
Zorgverzekeraar OZF
Afdeling Machtigingen
Postbus 94
7550 AB  Hengelo
 
U krijgt binnen 10 werkdagen een reactie.

Machtiging medisch specialistische zorg moet digitaal aangevraagd worden

Ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra (ZBC) gebruiken het digitale machtigingenportaal. Dit is een digitaal systeem waar uw arts een machtigingsaanvraag voor een behandeling kan indienen. Wij behandelen geen papieren aanvragen meer.
 
Uw arts krijgt op een groot deel van de aanvragen direct een antwoord. De arts ziet dan of de machtiging is goedgekeurd of afgekeurd. In sommige gevallen wordt de aanvraag ter beoordeling naar ons toegezonden. U krijgt altijd bericht van ons via de telefoon of per brief. Hier leest u wanneer u een reactie van ons kunt verwachten.

Hulpmiddelen aanvragen of laten ophalen

Wilt u een (trippel)stoel, een hoog-laag bed of beeldschermloep laten ophalen? Belt u dan onze Hulpmiddelenlijn: (071) 751 0 077, bereikbaar op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur. Wilt u personenalarmering aanvragen? Belt u hiervoor onze klantenservice: (074) 789 0 789. Voor het aanvragen van een verpleegbed, aangepaste stoel of trippelstoel kunt u rechstreeks contact opnemen met een gecontracteerde leverancier. Deze vindt u via de Zorgzoeker.
​​​​​