Declareren

Zorgverleners sturen hun nota's meestal naar ons

Wij hebben namelijk met de meeste zorgverleners afspraken gemaakt. De door ons gecontracteerde zorgverleners sturen uw nota's rechtstreeks naar ons. U hoeft de nota's dus niet zelf vooruit te betalen. Wij zorgen voor afhandeling en betaling aan de zorgverlener.

 

Krijgt u toch een nota?

Krijgt u een nota van een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben? Dan betaalt u deze nota aan uw zorgverlener en declareert de nota bij ons. Dit kan digitaal of per post. De polisvoorwaarden bepalen hoe hoog de vergoeding is die u ontvangt.

Eigen risico of eigen bijdrage

Het kan zijn dat u een nota van ons ontvangt voor het gedeelte van de behandeling dat niet vanuit de polisvoorwaarden wordt gedekt. Hiervan kan sprake zijn bij eigen risico of een eigen bijdrage. Wij vragen u deze kosten aan ons te betalen.

​​​​​​​​​​​​​

 

Digitaal declareren

U kunt uw nota’s digitaal declareren. Via OZF Homescanning of via de OZF Declaratie app. Dat scheelt geld en tijd. Wij handelen uw nota’s snel af: binnen 10 werkdagen betalen we. Ondertussen kunt u de status van de verwerking zelf volgen.

Declareren per post

U kunt uw nota('s) opsturen naar:
 
Zorgverzekeraar OZF
Afdeling Declaratieservice
Postbus 94
7550 AB Hengelo

Let op: stuur ons de originele nota en bewaar een kopie voor uw eigen administratie.

Veelgestelde vragen

​Wij streven ernaar de vergoeding van uw nota binnen 10 werkdagen na ontvangst op uw rekening bij te schrijven. De actuele stand van zaken rondom declaratieverwerking vindt u bij Werkvoorraden. Hier ziet u in 1 oogopslag binnen hoeveel dagen we uw declaratie verwerken.
​Alleen als wij afspraken hebben gemaakt met deze zorgverlener, maar dan ontvangt u zelf geen nota. Als u wel een nota ontvangt, betaalt u deze zelf aan de zorgverlener en declareert de nota bij ons. Wij betalen de vergoeding waar u recht op heeft vervolgens rechtstreeks aan u uit.
​Is uw ingediende nota het gevolg van een ongeval dat veroorzaakt is door iemand anders? Dan kunnen wij de medische kosten misschien verhalen op de tegenpartij. Wij kunnen u ook adviseren over hoe u uw persoonlijke schade kunt verhalen.

Bel naar:
Verhaalszaken (030) 354 8 529 
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 - 17.00 uur

​Heeft u tijdens uw verblijf in het buitenland zorg nodig? Dan is er qua vergoeding onderscheid tussen spoedeisende zorg en niet-spoedeisende zorg. Is er sprake van ziekenhuisopname? Belt u dan altijd met alarmcentrale Eurocross Assistance. Het telefoonnummer staat op uw zorgpas. Als u kosten heeft gemaakt tijdens bijvoorbeeld vakantie in het buitenland, gebruik dan het Declaratieformulier buitenland​.

Belangrijk om te weten:
  • Nota's uit het buitenland moeten bij voorkeur geschreven zijn in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans. Als wij het noodzakelijk vinden kunnen we u vragen een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. Deze vertaalkosten zijn dan voor uw rekening.
  • Omrekenkoers buitenlandse valuta. Wij rekenen met de dagelijkse omrekenkoers van de Europese Centrale Bank. Wij hanteren de koers die gold op de factuurdatum van de nota.
  • De nota moe​t een origineel zijn. Dus geen kopie nota, herinnering, begroting of kostenraming.
  • De nota moet duidelijk omschreven zijn.
  • De behandelcode of soort behandeling staat erop.
  • De nota moet op naam van u, de patiënt, zijn uitgeschreven.
  • Uit de nota moet duidelijk blijken welke zorginstelling of zorgverlener u heeft behandeld.
Spaar u​w nota's niet op tot het eind van het jaar, maar stuur ze zo snel mogelijk naar ons toe. 

Als u later declareert, kunt u minder vergoed krijgen
Declareert u nota's later dan 12 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin u bent behandeld? Dan kunt u een lagere vergoeding krijgen dan waar u volgens de polisvoorwaarden recht op had. 

Declareren kan tot 3 jaar na de behandeldatum of levering van zorg. Daarna betalen wij de nota niet meer.