Vervoerskosten declareren

Vraag vooraf een machtiging aan

U vraagt vooraf toestemming aan bij de Vervoerslijn als u vergoeding wilt van uw vervoerskosten. Vervoerskosten ​zijn kosten van openbaar vervoer, eigen ​vervoer of taxivervoer. Deze toestemming noemen wij een machtiging. Declareren van de vervoerskosten kan met een declaratieformulier.​​​​

​​Vraag online uw toestemming aan via de Vervoerslijn

U kunt direct online toestemming aanvragen. De medewerkers van de Vervoerslijn bepalen of u toestemming krijgt voor vervoer. Ook bepalen zij van welk vervoer u gebruik mag maken. Zij hebben, naast uw relatienummer, de volgende gegevens van u nodig:
 • Periode dat er vervoerskosten zijn gemaakt
 • Vertrekadres​
 • Aankomstadres
 • Soort behandeling​
Wilt u telefonisch toestemming aanvragen? Bel dan onze medewerkers van de Vervoerslijn op (071) 365 4 154. Op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur en op zaterdag tussen 9.00 en 13.00 uur. Bekijk ook de vergoeding voor zittend ziekenvervoer.​ ​
​​

​​Kos​ten declareren

U vraagt de kosten terug met een:

​​​​​​​​​Handig om te wet​en​

​​​​​​​​​​
 • ​U krijgt nierdialyses
 • U krijgt radio- of chemotherapie
 • U bent afhankelijk van een rolstoel
 • U bent blind of slechtziend én kunt niet reizen zonder begeleider
 • U heeft een langdurige ziekte en vervoer is strikt noodzakelijk (de zogeheten wettelijke hardheidsclausule). Wij bepalen of u een vergoeding krijgt.

Hieronder leest u stap voor stap wat u moet doen als u naar uw behandelaar wilt.

Stap 1: U vraagt toestemming aan bij de Vervoerslijn: (071) 365 4 154
De Vervoerslijn bereikt u van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

Stap 2: U bestelt zelf een taxi. Kijk in de taxizoeker naar een taxibedrijf in uw buurt.
Heeft u toestemming van de Vervoerslijn? Dan kunt u zelf bellen met een taxibedrijf in uw buurt. Gebruik hiervoor de taxizoeker op onze website.​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Taxizoeker

Stap 3: De taxi haalt u van uw vertrekadres op
De chauffeur haalt u bij uw voordeur op, meestal met een taxibus. Woont u in een flat? Dan haalt hij u op bij de portiekdeur. Dus niet bij uw eigen voordeur. Wordt u opgehaald bij een zorginstelling? Dan wordt u altijd opgehaald in de centrale hal. De chauffeur haalt u uiterlijk een kwartier voor of na de afgesproken tijd op. Staat u niet klaar? Dan is de chauffeur genoodzaakt zijn weg voort te zetten zonder u mee te nemen.

Stap 4: U bent onderweg
Het kan zijn dat u met meer mensen in de taxi zit. De rit duurt dan langer. Maar nooit langer dan een half uur extra.

Stap 5a: Heeft u uw taxi besteld vanuit de taxizoeker? Dan betaalt u de taxi niet
Deze taxibedrijven hebben namelijk een afspraak met ons. U betaalt wel een wettelijke eigen bijdrage. Hierover krijgt u een bericht van ons.

Stap 5b: Heeft u ervoor gekozen om een ander taxibedrijf te bellen? Dan betaalt u de taxi eerst zelf
U stuurt de rekening daarna naar ons toe. Wij betalen u dan een deel van de rekening terug. U betaalt een wettelijke eigen bijdrage.

Stap 6: U gaat weer terug
Na uw behandeling zorgt u ervoor dat u op de afgesproken tijd in de centrale hal staat. Anders gaat de chauffeur zonder u weg. Weet u nog niet hoe laat uw behandeling is afgelopen? Dan maakt u vanuit de zorginstelling een nieuwe afspraak met het taxibedrijf. U wordt binnen half uur na de afgesproken tijd opgehaald.​

​​​​
Heeft uw kind vervoer nodig? Dan regelt u de rit van uw kind volgens het eerder genoemde stappenplan. Uw kind mag zonder begeleiding reizen. Maar alleen als uw kind goed opgevangen wordt op het vertrekadres en bestemmingsadres. U blijft als ouders wel verantwoordelijk. Soms moet u uw kind begeleiden. De Vervoerslijn vertelt u dit tijdens stap 1.

Vervoer naar dagverblijven voor Intensieve Kindzorg
Wordt uw kind verzorgd op een dagverblijf voor Intensieve Kindzorg? Dan regelt u het vervoer met de medewerkers van het dagverblijf. U belt de vervoerslijn dan niet. 

Heeft u spoedeisende hulp nodig? En wordt u opgehaald met de ambulance? Dan krijgt u deze kosten helemaal vergoed. U betaalt wel eigen risico​.

Wij vergoeden ambulancevervoer als u:
 • In levensgevaar bent
 • Niet in levensgevaar bent, maar onderweg zorg nodig heeft
 • Niet in levengevaar bent, maar liggend vervoerd moet worden

​​​

U betaalt eerst een eigen bijdrage van € 101

Krijgt u de vervoerskosten alleen vergoed vanuit uw basisverzekering? Dan betaalt u de eerste € 101 zelf. Krijgt u de vervoerskosten alleen vergoed vanuit een aanvullende verzekering? Dan betaalt u ook de eerste € 101 zelf. Krijgt u de vervoerskosten vergoed vanuit uw basisverzekering én uw aanvullende verzekering? Dan betaalt u de € 101 eerst vanuit uw basisverzekering. Uw eigen bijdrage bij de aanvullende verzekering hoeft u dan niet te betalen. Als u al een eigen bijdrage uit uw aanvullende verzekering betaalde, betalen wij dat aan u terug. U betaalt dus nooit meer dan € 101 eigen bijdrage voor uw vervoer. 

U betaalt ook eigen risico

Het verplicht eigen risico bedraagt € 385. Heeft u zorg nodig? Dan betaalt u de eerste € 385 zelf. Kosten voor vervoer vallen onder uw eigen risico. Heeft u naast het verplicht eigen risico gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan betaalt u dit bedrag ook eerst zelf.

Uw eigen bijdrage en eigen risico gelden van 1 januari tot 31 december

U begint dus ieder kalenderjaar ook weer opnieuw met het betalen van uw eigen bijdrage en eigen risico. De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het eigen risico en de eigen bijdrage is.

Wij rekenen uit hoeveel u betaalt

We willen het u graag zo makkelijk mogelijk maken. Daarom rekenen wij voor u uit hoeveel wij u vergoeden of hoeveel u moet betalen. Na uw reis stuurt u uw rekening n​aar ons toe. Wij vertellen u dan hoeveel u krijgt of betaalt. 

Een voorbeeld
Meneer Jansen reist in 2017 met de taxi naar het ziekenhuis voor een opname. Hij betaalt € 30 voor de taxi. Deze € 30 betaalt hij als eigen bijdrage vanuit zijn aanvullende verzekering AV Royaal. Later in 2017 gaat meneer Jansen een aantal keer naar het ziekenhuis voor zijn chemotherapie. Hij betaalt dan € 60 voor taxiritten. Hij betaalt dit als eigen bijdrage voor zijn basisverzekering. Een paar weken later betaalt meneer Jansen weer € 100 aan taxiritten voor zijn chemotherapie. Meneer Jansen heeft al € 60 eigen bijdrage vanuit zijn basisverzekering betaald. Daarom betaalt hij maar € 40 van de laatste taxiritten zelf. Hij krijgt € 60 van zijn laatste rit vergoed. Ook betalen wij meneer Jansen de € 30 terug die hij eerst als eigen bijdrage vanuit zijn aanvullende verzekering heeft betaald. Meneer Jansen heeft aan het eind van 2017 dus € 100 eigen bijdrage betaald.

​​