Declareren buitenlandse nota's

Declaratieformulier

Buitenlandse nota’s declareert u met het declaratieformulier​.

Zorgnota’s moeten bij voorkeur zijn geschreven in het Nederlands, Frans, Duits, Engels of Spaans

Als wij het noodzakelijk vinden, kunnen wij ​u vragen om een nota te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.

Omrekenkoers buitenlandse valuta

Wij vergoeden de kosten van zorg van een niet-gecontracteerde zorgverlener of zorginstelling aan u in euro’s. Dit doen wij volgens de dagelijkse omrekenkoers zoals de Europese Centrale Bank deze publiceert. Wij hanteren de koers die gold op de factuurdatum van uw nota. De vergoeding waar u recht op heeft, betalen wij altijd aan u uit op het rekeningnummer (IBAN) dat bij ons bekend is. Dit moet een rekeningnummer (IBAN) zijn van een bank die in Nederland gevestigd is.

Per post declareren

U kunt ingevulde formulieren met uw zorgnota's ook opsturen naar:

OZF 
Afdeling Declaratieservice
Postbus 94
7550 AB Hengelo

​​​