Medische zorg in het buitenland

​Spoedeisende en niet-spoedeisende zorg​

​​​​​

​Spoedeisende zorg

​​Spoedeisende zorg is medische zorg die direct noodzakelijk is. De behandeling van uw klachten kan niet wachten tot u terug bent in Nederland.
​​Neem dan contact op met de alarmcentrale Eurocross Assistance. Bij een ziekenhuisopname is dit verplicht. U bereikt de alarmcentrale 24 uur per dag via +31 71 364 1 282.
 
Bent u ziek, maar heeft u geen spoedeisende hulp nodig? Bel dan met de Vakantiedokter.

Hoeveel u vergoed krijgt leest u in het vergoedin​genoverzicht​​.
U heeft recht op spoedeisende zorg die in het wettelijke verstrekkingenpakket zit.
 
Lees meer over de EHIC, uw bewijs van verzekering. 

Wat krijgt u betaald met de EHIC?

U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijgt u niet betaald met de EHIC?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw EHIC daarom meestal niet.  

Meer informatie over de EHIC

Op de website​ van de Europese Commissie vindt u meer informatie over de EHIC. U leest er hoe u de kaart kunt gebruiken maar ook hoe u de kaart kunt herkennen.

Wordt u met spoed opgenomen vanwege ziekte of een ongeval? En heeft u hulp gevraagd bij de alarmcentrale Eurocross Assistance? Dan rekenen wij rechtstreeks af met het ziekenhuis. Gaat u zonder de hulp van de alarmcentrale Eurocross Assistance naar een ziekenhuis waarmee wij geen afspraken hebben? Dan betaalt u de rekening eerst zelf. De kosten declareert u daarna bij ons. Als u een aanvullende verzekering heeft, dan vergoeden wij de kosten.

​Er zijn 2 regelingen voor vergoeding:

 • Volgens uw basisverzekering en aanvullende verzekering.
 • Volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, bijvoorbeeld met de EHIC.

Wat betalen we uit uw basisverzekering?

We betalen maximaal 100% van het tarief in Nederland voor zorg uit de basisverzekering. De vergoeding is voor mensen die:
 • met spoed behandeling nodig hebben in het buitenland.
 • deze behandeling niet hadden verwacht voor de reis begon
 • maximaal 1 jaar in het buitenland zijn voor vakantie, studie of werk

U betaalt eigen risico.

Wat betalen we uit de aanvullende verzekering of reisverzekering?

We betalen een aanvulling tot de buitenlandse prijs. Het is daarom verstandig om een aanvullende verzekering of reisverzekering met medische module af te sluiten. Het eigen risico uit de basisverzekering betaalt u wel zelf.

 
Hoeveel u vergoed krijgt leest u in het vergoedingenoverzicht​.

​Soms weet u al voordat u naar het buitenland gaat dat u daar zorg nodig heeft. Vraag dan uw behandeling bij ons aan via het aanvraagformulier zorgbehandeling​. U hoort binnen vijf werkdagen wat wij vergoeden en wat u zelf betaalt. Wij helpen u met het regelen van uw zorg. Ook rekenen wij waar mogelijk rechtstreeks met de zorginstelling af.

Niet-spoedeisende zorg

​Niet-spoedeisende zorg is zorg die u vooraf kunt plannen.
​Er zijn meerdere regelingen voor vergoeding:
 • Zorg uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners in België en Duitsland.
 • Zorg uit uw basisverzekering en aanvullende verzekering bij niet- gecontracteerde zorgverleners.
 • Zorg bij expertisebehandelingen.
 • Zorg volgens de vergoedingsregels van het land waar u de zorg krijgt, met het S2 formulier.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij gecontracteerde zorgverleners?

Wij hebben met een aantal zorgverleners in België en Duitsland contracten gesloten. Hier kunt u voor niet-spoedeisende medisch specialistische zorg terecht. Wij betalen 100% voor zorg uit de basisverzekering. 

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij niet-gecontracteerde zorgverleners?

Voor het jaar 2018 geldt dat we maximaal 75% uitbetalen van het gemiddeld gecontracteerd tarief in Nederland, als u een naturapolis heeft (de OZF Zorgpolis is een naturapolis). Kost de behandeling meer dan wij vergoeden? Dan betaalt u de rest van het bedrag zelf. U betaalt eigen risico. Meer informatie leest u in de brochure Medische zorg in het buitenland​​.

Wat regelt u zelf?

U heeft vooraf een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist. Hiermee kunt u bij ons een machtiging aanvragen. Vul het aanvraagformulier in en stuur de verwijzing van uw specialist mee. Wij vertellen u dan precies welk bedrag wij betalen.

Wat betalen we uit uw basisverzekering bij expertisebehandelingen?

Expertisebehandelingen in het buitenland betalen we 100%. De vergoeding is voor behandelingen waarvoor in Nederland de medische kennis ontbreekt. U betaalt eigen risico.

U heeft vooraf toestemming van ons nodig

Vul het aanvraagformulier​ in en stuur de verwijzing van uw specialist mee.

Waar heeft u recht op met het S2 formulier?

Met het document S2 kunt u aantonen dat wij toestemming hebben gegeven voor uw geplande behandeling als u verblijft in:

 • ​de EU
 • IJsland 
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • Zwitserland

Dit recht heeft u op basis van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement. U krijgt het S2 van ons als wij u toestemming geven voor uw behandeling. 

Wat krijgt u betaald met het S2?

U krijgt dezelfde vergoeding als inwoners van het land waar u verblijft. U betaalt ook dezelfde eigen bijdragen. Krijgt u een nota voor een eigen bijdrage? Stuur deze dan naar ons op. Wij kijken dan of wij de eigen bijdrage betalen.

Wat krijgt u niet betaald met het S2?

Zorg in particuliere klinieken zit meestal niet in het wettelijke verstrekkingenpakket van het land. Particuliere klinieken accepteren uw S2 daarom meestal niet.


Heeft u tijdens verblijf in het buitenland niet-spoedeisende medische zorg nodig? Of wilt u misschien bewust naar het buitenland voor niet spoed-eisende medische zorg? Dan kunnen wij u bemiddelen naar een ziekenhuis in België of Duitsland. Voor diverse behandelingen hebben wij met een aantal ziekenhuizen in België en Duitsland namelijk exclusieve afspraken gemaakt. Met andere ziekenhuizen en/of zorgverleners in het buitenland hebben wij geen contracten afgesloten.

Wilt u onze hulp bij het maken van een afspraak?

Dat kan. Wij helpen u graag en zorgen ervoor dat u gemakkelijk terecht kunt voor een medisch onderzoek, behandeling of consult en de medische nazorg.
 
Heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist? Belt u dan met afdeling Zorgbemiddeling via (074) 789 0 789. Wij zijn er van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur. Of vult u online een aanvraag voor zorgbemiddeling in door op onderstaande button te klikken.
 

Voorkom financiële teleurstellingen

Wij vergoeden een behandeling in het buitenland alleen als deze op grond van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering ook in Nederland voor vergoeding in aanmerking komt. Neemt u over de hoogte van de vergoeding altijd vooraf contact met ons op. Voor een aantal behandelingen hebben wij geen overeenkomst afgesloten met deze ziekenhuizen in België en Duitsland. Wij adviseren u deze behandelingen vooraf aan te vragen om financiële teleurstellingen te voorkomen. Het gaat hierbij onder andere om plastische chirurgie, bariatrische chirurgie (een maagverkleinende operatie) en fertiliteitsbehandelingen (bijvoorbeeld IVF of ICSI).
 
Behandelingen die in Nederland nog in een experimenteel stadium zijn en niet voor vergoeding in aanmerking komen, vergoeden wij in het buitenland ook niet.

Heeft u onze afdeling Zorgbemiddeling niet ingeschakeld?

En gaat het om niet-spoedeisende zorg of van geplande medische zorg in het buitenland die in Nederland voor vergoeding in aanmerking komt? En van zorg in een niet-gecontracteerd ziekenhuis? Dan is er sprake van niet-gecontracteerde zorg in het buitenland. Wij vergoeden vanuit de OZF Zorgpolis dan maximaal 80% van het gemiddeld door ons gecontracteerde Nederlandse tarief. Is er sprake van overschrijding van dat tarief? Dan bestaat er geen aanspraak op vergoeding van het meerdere vanuit aanvullende verzekering AV Compact of AV Royaal. Wij adviseren u daarom deze behandelingen altijd vooraf aan te vragen. Zo voorkomt u financiële teleurstellingen achteraf. Meer hierover leest u in het vergoedingenoverzicht​​​.

​Bemiddelingsbureaus in het buitenland

Bent u ziek tijdens uw vakantie? Of krijgt u een ongeval? Let dan op het volgende: maak nooit gebruik van een buitenlands bemiddelingsbureau. In alle Europese landen kunt u voor spoedeisende zorg in de ziekenhuizen terecht met uw gecombineerde zorgpas. Accepteren ze uw gecombineerde zorgpas niet? Neem dan altijd direct contact op met alarmcentrale Eurocross Assistance.
 
Onderteken niets. En geef geen creditcardgegevens af vóór u contact heeft gehad met Eurocross. Bemiddelingsbureaus brengen hoge kosten in rekening. Uw zorgverzekering vergoed deze kosten niet. Zo voorkomt u dat u achteraf hoge kosten voor eigen rekening krijgt.

Vervoer terug naar Nederland

Wordt u vanuit een zorginstelling gerepatrieerd naar Nederland? En is zittend ziekenvervoer medisch niet verantwoord? Dan vergoeden wij de eerste 200km vanuit de basisverzekering. We vergoeden dit alleen als u met de ambulance naar Nederland komt.
 
Heeft u een aanvullende verzekering? Dan vergoeden wij medisch noodzakelijke repatriëring als:
 • De behandeling in het buitenland duurder is dan in Nederland, of
 • De behandeling ter plaatse niet goed mogelijk is door gebrek aan medische kennis van de artsen of faciliteiten ter plaatse, of
 • De behandeling moet doorgaan in een ziekenhuis of andere zorginstelling, of
 • Als u een voorgeschiedenis heeft en het nodig is dat uw eigen behandelaar u behandelt. Bijvoorbeeld bij psychiatrie of oncologie (een nieuwe opname in Nederland is niet nodig).

Uw buitenlandse zorgkosten declareren

​Gaat u naar een gecontracteerde zorgverlener? Dan rekenen wij rechtstreeks met de zorginstelling af. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Declareer dan uw buitenlandkosten zelf.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Declareer uw buitenlandnota​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​