S2 aanvragen

​Het formulier E112 heet nu het formulier S2

Met dit formulier kan een zorgverlener in een andere lidstaat van de EU/EER de kosten van de medische behandeling rechtstreeks declareren volgens het vergoedingenstelsel van het EU/EER land van verblijf. U ontvangt dan voor een groot deel van de kosten geen rekeningen.

Vraag het S2 formulier aan via onze Klantenservice 

U kunt het S2 formulier aanvragen via onze Klantenservice: (074) 789 0 789. 
Of stuurt u ons een e-mail: info@ozf.nl. Stuurt u een verwijsbrief en het medisch behandelplan mee. Vergeet u niet uw relatienummer te vermelden.

 ​​Niet alle landen gebruiken het S2 formulier in een privékliniek

In sommige landen kan het S2 formulier alleen gebruikt worden bij staatsziekenhuizen en niet bij privéklinieken. Heeft u een S2 formulier maar gebruikt het buitenlandse ziekenhuis het formulier niet? U houdt dan recht op vergoeding vanuit de basisverzekering tot maximaal 100% van het Nederlandse tarief.

Er kan een eigen bijdrage in rekening worden gebracht

Er kan een eigen bijdrage berekend worden in het land waar u de zorg ontvangt. Deze rekening(en) moet u zelf voldoen aan de zorgverlener. De nota die u hiervoor ontvangt komt voor vergoeding in aanmerking zolang het totaalbedrag van de medische kosten onder het in Nederland geldende, wettelijke tarief blijft. Een S2 formulier is dus geen garantie dat alle kosten vergoed worden.

U bent in Nederland verzekerd en wordt in België geopereerd. U heeft vooraf toestemming van ons gekregen door middel van een S2 formulier. De behandelingskosten in België bedragen in totaal € 4.700,-. Een Belg krijgt hiervan € 4.000,- vergoed.

Bij een soortgelijke operatie in Nederland zou u € 4.500,- vergoed krijgen. Omdat u vooraf toestemming heeft gekregen met een S2 formulier, wordt € 4.000,- vergoed aan het Belgische ziekenhuis volgens het Belgische vergoedingsstelsel. Net zoveel als een Belg vergoed zou krijgen voor die bewuste behandeling.
 
Van het restbedrag van € 700,- vergoeden wij € 500,- tot het Nederlandse tarief is bereikt. Het restantbedrag van € 200,- moet u zelf betalen omdat het totaalbedrag van de behandeling het Nederlandse tarief overschrijdt.

Wij zijn niet verplicht een S2 formulier te verstrekken

Als wij in Nederland tijdig een even doeltreffende behandeling hebben gecontracteerd, kunnen wij uw verzoek weigeren. We informeren u dan of en zoja, in hoeverre u de kosten wel vergoed kunt krijgen.