E104 of E106 aanvragen

​Graag leggen wij u het verschil uit

E104

Een E104 is een verzekeringsbewijs. Dit formulier heeft u nodig als u in het buitenland ziekengeld aanvraagt en u onvoldoende heeft gewerkt in dat buitenland. Het verzekeringsbewijs vraagt u in Nederland aan bij uw (voormalige) zorgverzekeraar. Het formulier E104 is een bewijs van verzekering voor medische zorg en voor ziekte-uitkeringen.
Op het bewijs staat de periode vermeld die u in Nederland bent verzekerd bij OZF. Gaat u niet verhuizen naar het buitenland, maar alleen op vakantie? Dan is een E104 niet nodig.

E106 / S1

Met het 'formulier E106 / S1' kunt u in uw woonland aantonen dat u een Nederlandse zorgverzekering heeft. Daarmee heeft u ook recht op vergoeding van de kosten voor medische zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van dat land. Het wettelijke verzekeringspakket is vergelijkbaar met een basisverzekering in Nederland.

Uw gezin meeverzekeren?

Voor uw gezinsleden wordt er geen eigen E106 / S1 formulier afgegeven. Uw gezinsleden zijn verplicht een zorgverzekering af te sluiten in het woonland.
 
Als al uw gezinsleden financieel afhankelijk van u zijn, bent u verplicht zich met het E106 / S1 formulier aan te melden bij een verzekeringsorgaan in het woonland. Uw woonland beoordeelt, volgens de in dat land geldende wet- en regelgeving, of uw gezinsleden meeverzekerd kunnen worden ten laste van Nederland. Vraag meer informatie op bij uw zorgverzekering in uw woonland. Dit kan namelijk per land verschillen.
 
Wanneer uw gezinsleden ten laste van Nederland worden meeverzekerd, worden zij bijgeschreven op uw E106 / S1 formulier. Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op de zorg volgens het wettelijke verzekeringspakket van hun woonland. Ingeschreven meeverzekerden gezinsleden die medische zorg in Nederland nodig hebben dienen een EHIC via het Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 loopt dit via het CAK​) aan te vragen.
​​