Iemand machtigen

Laat uw zorgzaken regelen en uw verbruik inzien

Wilt u dat uw mantelzorger voortaan uw zorgzaken regelt? Of wordt uw kind binnenkort 12 jaar en wilt u zijn of haar zorgzaken blijven regelen? Dat kan met een machtiging. Vanwege de privacywetgeving hebben we eerst toestemming nodig van de verzekerde. Kijk waarvoor u iemand kunt machtigen en regel het eenvoudig.​

Toestemming geven vanwege de privacywet

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden. De overheid heeft daarvoor een wet vastgesteld. Daarom zullen we nooit zomaar uw persoonsgegevens met iemand anders dan uzelf delen. Of de polis op verzoek van iemand anders aanpassen. De verzekerde moet hiervoor eerst toestemming geven. En dat geldt zelfs al voor kinderen vanaf 12 jaar. Iemand machtigen is zo geregeld via DigiD.

Er zijn 2 soorten machtigingen:

1. Toestemming dat uw ouder of partner uw zorgverbruik mag bekijken
Het gaat hierbij om​ een digitale machtiging. Dit betekent dat de verzekeringnemer (degene die uw zorgverzekering betaalt) in Mijn OZF kan zien welke zorg u gebruikt. Bijvoorbeeld welke medicijnen uw apotheek heeft gedeclareerd of bij welke dokter u bent geweest. U kunt uitsluitend de verzekeringnemer machtigen. Zonder deze toestemming ziet de verzekeringnemer alleen de kosten.

Wilt u iemand anders machtigen? Gebruik dan de andere methode.
 

2.Toestemming dat iemand anders dan u zelf uw zorgzaken regelt
U kunt een machtiging geven voor het regelen en wijzigen van:
  • Financiële gegevens: eigen risico, betalingsregeling of betaalwijze
  • Persoonlijke gegevens: adres- en poliswijzigingen
  • Medische gegevens: vergoedingen, medicijnen en zorgkosten
  • Overige gegevens
Degene die u machtigt, kan alleen telefonisch zaken regelen en wijzigen. Dit kan niet digitaal via Mijn OZF. De gemachtigde kan uw zorgverbruik dus niet bekijken.

Wilt u wel een machtiging geven voor Mijn OZF? Dat kan alleen als u de partner of het kind bent van de verzekeringnemer en u op de polis staat. Gebruik hiervoor de eerste methode. 


​​Formulier downloaden en invullen
​Download het machtigingsformulier (pdf)
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​ ​
​Ondertekenen en opsturen​
​U kunt het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier naar ons mailen. Doe hiervoor eerst het volgende:
  • Vul het formulier in op uw computer of laptop
  • Sla het ingevulde formulier op
  • Print het formulier uit
  • Zet beide uw handtekening op het formulier
  • ​Scan het formulier in of maak een digitale foto
  • Stuur een e-mail naar info@ozf.nl en voeg het formulier als bijlage toe.
U kunt het formulier ook per post versturen naar OZF:

Zorgverzekeraar OZF
Afdeling Polisservice
Antwoordnummer 1038
7550 VB Hengelo

Wacht op bericht over de machtiging 
Wij behandelen uw aanvraag binnen 10 werkdagen. U krijgt per post bericht over de machtiging. Voor deze uitgebreide machtiging hebben wij de echte handtekeningen nodig van u beiden. Zonder beide handtekeningen kunnen wij de machtiging niet goedkeuren.​
 


​​​