Wijziging doorgeven

U geeft de meeste wijzigingen door via Mijn OZF

U logt veilig en vertrouwd in met uw DigiD. Geen DigiD? Vraag dan DigiD aan. Hieronder ziet u aan wie u een wijziging doorgeeft.
 
 
Wilt u zorgzaken regelen voor andere verzekerden op uw polis, bijvoorbeeld uw gezinsleden? Dan heeft u soms een machtiging​ nodig.

 

OZF Uw gemeente
Adresgegevens wijzigen Nee Ja
Afwijkend postadres Ja ​Nee
​Automatische incasso aanvragen ​Ja ​Nee
Baby bijschrijven​ ​Ja ​Nee​
​Betaalgegevens wijzigen ​Ja ​Nee
​Betalingsregeling aanvragen ​Ja ​Nee
​BSN doorgeven ​Ja ​Nee
​Collectiviteit wijzigen ​Ja ​Nee
​Eigen risico wijzigen ​Ja ​Nee
​E-mailadres wijzigen ​Ja ​Nee
​Gezinslid bijschrijven

​Ja

​Nee
​Huwelijk ​Nee ​Ja
​Pakket wijzigen ​Ja ​Nee
​Rekeningnummer wijzigen ​Ja ​Nee
​Scheiding ​Ja ​Ja
Telefoonnummer wijzigen ​Ja ​Nee
​Overlijden ​Nee ​Ja
​​ 
Wilt u de wijziging liever schriftelijk doorgeven? Dan kan dat per post naar:
 
Zorgverzekeraar OZF
Postbus 94
7550 AB  HENGELO
 
Let op! Als u in het buitenland woont moet u nog wel alle wijzigingen aan ons doorgeven! Dat kan via het contactformulier.

Wij krijgen sommige gegevens automatisch

Een aantal gegevens krijgen wij automatisch door van de gemeente. Iedere gemeente houdt gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat betekent dat u bepaalde gegevens niet meer aan ons hoeft door te geven:
  • Voorletter(s), tussenvoegsel(s), achternaam, geslacht, geboortedatum
  • Trouwen of samenwonen
  • Verhuizing
  • Overlijden

​​​​​Veelgestelde vrage​n

  • ​Nee, een verandering van huisarts, tandarts of apotheek hoeft u niet aan ons door te geven. Wij krijgen deze informatie van uw nieuwe zorgverlener.
  • Neem wel contact op met uw oude huisarts. Uw oude huisarts kan u uitschrijven. En stuurt uw medisch dossier naar uw nieuwe huisarts. 
  • Geef uw nieuwe apotheek door aan uw huisarts. Zo kan uw huisarts de recepten naar de juiste apotheek sturen.
Heeft u een aanvraag gedaan voor een aanvullende verzekering? En wilt u deze toch nog annuleren? U kunt uw aanvraag stopzetten tot 14 dagen nadat u uw polisblad ontvangt.

Via Mijn OZF kunt u uw aanvullende verzekering annuleren. U ontvangt de eventueel al betaalde premie terug. Als wij al zorgkosten hebben vergoed, moet u deze kosten aan ons terugbetalen.
U kunt uw zorgverzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Wilt u alleen uw aanvullende verzekering stoppen? Dan kunt u uw zorgverzekering wijzigen via Mijn OZF.

​Aanvullende informatie