Uw zorgverzekering opzeggen

Jammer dat u erover denkt om op te zeggen

We zien u niet graag vertrekken. Een opzegging van uw basisverzekering en/of aanvullende verzekering gaat in per 1 januari en moet uiterlijk 31 december bij ons binnen zijn. U heeft dan tot 1 februari om een nieuwe basisverzekering af te sluiten. De nieuwe verzekering gaat in per 1 januari. In e​en aantal gevallen kunt u tussentijds opze​ggen​.

Opzegging via Mijn OZF

(kan alleen voor aanvullende (tandarts)verzekeringe​​n)

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Zeg mijn verzekering op
Nog geen DigiD? Vraag het aan​.

Opzegging zorgverzekering(en) per post of per e-mail

Zorgverzekeraar OZF
Afdeling Polisservice
Postbus 94
7550 AB  HENGELO

Per e-mail via het contactformulier

Past uw verzekering niet meer bij uw situatie?

Wij helpen u graag bij uw keuze voor een zorgverzekering. Er zijn verschillende mogelijkheden. Zo kunt u zich goedkoper verzekeren wanneer uw werkgever afspraken met ons heeft gemaakt.
​​​​​​​​​
​​Wilt u alleen een aanvullende verzekering of tandartsverzekering opzeggen? Dan heeft u nog tot 1 janu​ari de tijd. Een wijziging doorgeven in de aanvullende verzekering of tandartsverzekering ​kan nog tot 1 februari.

In sommige gevallen mag u tussentijds opzeggen​​

Had u een collectieve verzekering via uw oude werkgever of als ZZP'er? Dan moet u nu een ander collectief zoeken.
  • Heeft uw nieuwe werkgever een collectiviteit bij een andere verzekeraar? Dan kunt u overstappen.
  • Heeft uw nieuwe werkgever geen collectiviteit? Dan blijft u bij ons verzekerd tot tenminste 1 januari. De premie is hoger omdat de collectieve korting wegvalt. 
​Bel voor persoonlijk advies met onze Klantenservice: (074) 789 0 789. Onze medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.
​​
Gaat u in militaire dienst? Dan moet u uw zorgverzekering opzeggen. Militairen in actieve dienst krijgen een verplichte verzekering via het Ministerie van Defensie.

​Opzeggen kan per e-mail of per post

Per e-mail:

Per post:
OZF
Postbus 94
7550 AB Hengelo

Zet in uw brief:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Voor welke verzekerde de opzegging geldt
  • Het relatienummer van uw verzekering
  • Datum van opzegging
  • Reden van opzegging
​Let op: Geeft u geen datum of reden op? Dan zeggen we uw verzekering op per 1 januari.
Als u naar het buitenland verhuist, is uw Nederlandse zorgverzekering bij OZF meestal niet meer geldig. Hoe u zich kunt verzekeren, hangt af van uw inkomsten en het land waar u gaat wonen.

Bepaal hier​ of u nog recht heeft op uw Nederlandse zorgverzekering.

Als uw kind 18 jaar wordt, dan kan hij/zij zelf een verzekering afsluiten. Dit geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 18 jaar en op de polis van de ouders meeliften.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met onze Klantenservice.U bereikt onze Klantenservice op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

De zorgverzekering van de overledene hoeft u niet op te zeggen. We ontvangen het bericht van overlijden via de Basisregistratie Personen (BRP). De zorgverzekering stopt automatisch. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken. De premie en het eigen risico berekenen we naar verhouding. En we betalen u zo nodig terug. U hoeft hiervoor dus ook niets te doen. 

Alleen een aanvullende verzekering of tandartsverzekering
Had de overledene alleen een aanvullende verzekering of tandartsverzekering bij ons? Dan krijgen wij geen melding van de BRP. U kunt de losse aanvullende verzekering of tandartsverzekering per post of per mail opzeggen.

Wijzigen postadres en andere gegevens na overlijden
Wilt u post van ons na het overlijden van de verzekerde liever op een ander adres ontvangen? Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice: (074) 789 0 789.

Als u verzekeringnemer bent kunt u het hele jaar door de zorgverzekering van uw (ex-)partner en kinderen opzeggen. Bent u niet de verzekeringnemer? Dan sluit u een eigen zorgverzekering af bij OZF of bij een andere maatschappij. Voor uzelf en voor uw kinderen. De overstapservice regelt de rest. 

Bel voor persoonlijk advies onze Klantenservice: (074) 789 0 789. Onze medewerkers zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur.

​Wijzigt OZF de premie of de voorwaarden in uw nadeel? Dan kunt u de verzekering tussentijds opzeggen. Is de wijziging vanuit artikel 11 tot en met 14 van de Zorgverzekeringswet? Dan kunt u niet tussentijds opzeggen. 

We laten het u altijd weten als we de polisvoorwaarden wijzigen. Belt u ons gerust als u hier vragen over heeft. Als u opzegt, dan moet u dit doen voordat de wijziging ingaat. 

Per telelefoon
(074) 789 0 789
op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur

Wilt u zelf iets wijzigen aan uw verzekering?
Ga dan naar de pagina Wijzigen. Vervolgens geeft u gemakkelijk via Mijn OZF​ of via ons contactformulier​ uw wijzigingen door. 

Moet u naar de gevangenis? Dan wordt uw zorgverzekering stopgezet. U moet dit zelf aan ons doorgeven. Dat kan per e-mail​.

Lees meer over uw zorgverzekering tijdens detentie op de website van de Rijksoverheid

U moet een basisverzekering hebben

Elke Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Heeft u op tijd opgezegd? Dan kunt u tot 1 februari van het volgend jaar een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Deze nieuwe verzekering gaat dan in per 1 januari van dat jaar.

Aanvullende verzekering behouden

Wilt u uw OZF Zorgpolis beëindigen? Maar wilt u de aanvullende verzekering(en) bij ons houden? Dat kan natuurlijk. U zegt dan alleen de OZF Zorgpolis op.

Opzeggen bij premieachterstand kan niet

Heeft u achterstand met het betalen van uw premie? Dan kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. Overstappen naar een andere verzekeraar is dan niet toegestaan. Dit is wettelijk geregeld. Verzekeraars wisselen gegevens met elkaar uit over betalingsachterstand. Zo kunnen ze de wettelijke regeling uitvoeren.

Opzeggen? Let op de acceptatie bij een nieuwe zorgverzekeraar

Voor het afsluiten van een aanvullende verzekering kan zowel bij ons als bij andere verzekeraars een medische selectie gelden. Heeft u Tand Royaal? Dan is het belangrijk om te weten dat u hiervoor later misschien niet meer wordt geaccepteerd.
 
​​​​​​​​​​​​​​