Meld uw klacht

​Wat u van ons mag verwachten als u een klacht indient

Als definitie van een klacht zien wij iedere uiting van onvrede of ontevredenheid. Heeft u een klacht?

U kunt uw klacht aan ons melden:

 • Via email met het speciale e-mail klachtenformulier
 • Per post:
  Zorgverzekeraar OZF
  Afdeling klachten en geschillen
  Postbus 94
  7550 AB Hengelo
 • Per fax: (074) 789 0 799
 • Telefonisch: (074) 789 0 789 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur)

Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van ons

De klacht wordt door de afdeling klachten en geschillen opgenomen in ons klachtenregistratiesysteem. De afdeling klachten en geschillen zorgt ervoor dat uw klacht door de verantwoordelijke afdeling in behandeling wordt genomen. De behandelaar van uw klacht bekijkt bijvoorbeeld of de genomen beslissing is gebaseerd op de juiste informatie en of u de service heeft ontvangen zoals u die van ons mag verwachten.

Binnen 10 werkdagen krijgt u een inhoudelijke reactie van ons

Mocht er meer tijd nodig zijn voor de afhandeling van uw klacht, dan informeren wij u hierover.

Heeft u een klacht over uw medische behandeling of over ons?

Ontevreden over een behandeling
Bent u niet tevreden over een behandeling van bijvoorbeeld de huisarts, fysiotherapeut of het ziekenhuis, probeert u dan eerst met de bewuste zorgverlener of instelling een oplossing te vinden. Lukt dat echt niet, dan kunt u bij ons terecht. Wij bekijken dan samen met u wat er verder mogelijk is.
 
Ontevreden over Zorgverzekeraar OZF
Stel, u heeft een op- of aanmerking over onze service. Of u bent het niet eens met een door ons genomen beslissing, bijvoorbeeld over uw inschrijving of over een vergoeding. U kunt dan uiteraard bij ons terecht.

U kunt een herbeoordeling aanvragen

Natuurlijk proberen wij om uw klacht zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Toch kan het voorkomen dat u een antwoord ontvangt waarmee u het niet eens bent. U kunt dan een herbeoordeling aanvragen. Uw herbeoordelingsverzoek kunt u via het klachtenformulier, een brief, e-mail, telefonisch of per fax bij de afdeling klachten en geschillen indienen (zie hierboven). Wij sturen u binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw verzoek tot herbeoordeling. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van uw herbeoordelingsverzoek krijgt u een inhoudelijke reactie van ons. Mocht de behandelaar van uw herbeoordelingsverzoek meer tijd nodig hebben, dan informeren wij u hierover.

Komt u er samen met ons niet meer uit?

Dan beoordeelt de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) uw klacht. De SKGZ is het overkoepelende orgaan voor de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. Zij helpt bij het oplossen van problemen tussen verzekerden en hun zorgverzekeraar. De SKGZ helpt u niet meer als een rechterlijke instantie uw zaak in behandeling heeft of daar al een uitspraak over heeft gedaan. De SKGZ is onafhankelijk en onpartijdig.  

U kunt de SKGZ bereiken via:
SKGZ
Postbus 291
3700 AG Zeist
 
telefoon: (088) 900 6 900
e-mail: info@skgz.nl
website: www.skgz.nl
 
Online verkopen van goederen en diensten vallen onder de Europese verordening. Meer informatie hierover leest u op het ODR-platform.

Naar de rechter 

Daarnaast staat het u altijd vrij om naar de burgerlijk rechter te stappen. Dit kan zelfs nadat de Geschillencommissie al een bindend advies heeft uitgebracht. In dit laatste geval zal de rechter alleen procedureel naar de klacht kijken. Voor meer informatie over het opstarten van een rechtzaak bij de burgerlijk rechter verwijzen wij u graag naar de website: www.rechtspraak.nl.


U kunt alles nog eens nalezen in onze brochure Klachtenbehandeling​​​.

Heeft u klachten over uw reisverzekering van Centraal Beheer?

Uw reisverzekering wordt uitgevoerd door Centraal Beheer. Neem daarom contact op met Centraal Beheer

​​