Bevalling en geboorte

Na de bevalling heeft u recht op kraamzorg

Graag geven wij u alle informatie die u nodig heeft zodat u een keuze kunt maken die bij u past. Zo geven wij u inzicht in de kwaliteitskenmerken van kraamcentra. En kunt u daarna een gecontracteerd kraamcentrum kiezen die de zorg biedt die u belangrijk vindt.

Kraamzorg

De eerste week na uw bevalling krijgt u hulp van een kraamverzorgende. Het kraamcentrum stelt vast hoeveel uren u nodig heeft. Dit gebeurt op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (pdf). Volgens dit protocol kijkt het kraamcentrum naar uw woon- en sociale omstandigheden, uw gezinssituatie en naar medische aspecten.

Bevalling en verloskundige zorg

Kiest u er zelf voor om in het ziekenhuis te bevallen? Dan leidt de verloskundige of huisarts de bevalling in het ziekenhuis. U ontvangt dan van het ziekenhuis een nota voor het gebruik van de verloskamer. Wij vergoeden deze kosten vanuit de basisverzekering. Dat geldt niet voor de wettelijke eigen bijdrage. Heeft u AV Compact of AV Royaal afgesloten? Dan vergoeden wij deze wettelijke eigen bijdrage hieruit. Wij vergoeden het vervoer van en naar het ziekenhuis niet.

Bevallen in een geboortecentrum

Wilt u onder professionele begeleiding in een huiselijke sfeer bevallen, maar niet in uw eigen huis? Dan kunt u bevallen in een geboortecentrum.
 
Een geboortecentrum (ook wel geboortehotel of bevalcentrum genoemd) biedt voor u en uw partner niet alleen mogelijkheden voor de bevalling maar eventueel ook voor de kraamtijd. Als u niet thuis kunt of wilt bevallen en er is geen indicatie voor een opname in het ziekenhuis, dan kunt u toch onder begeleiding van uw eigen verloskundige bevallen in een prettige huiselijke sfeer. Ook is er, indien nodig, direct medische zorg voorhanden.

GeboorteTENS

GeboorteTENS is een apparaat dat pijnprikkels zoals weeënpijn of chronische pijn kan beïnvloeden zodat de intensiteit van de pijn minder wordt. Wanneer u een aanvullende verzekering AV Compact of AV Royaal heeft afgesloten vergoeden wij de kosten van bruikleen van een dergelijk apparaat. Overleg met uw verloskundige als u GeboorteTENS zou willen gebruiken. Zij kan het Tens-apparaat voor u aanvragen bij de leverancier waarmee wij afspraken hebben gemaakt.

Uitgestelde kraamzorg

Wanneer u nog kraamzorg nodig heeft na de 1e 10 dagen gerekend vanaf de dag van uw bevalling, dan valt dit onder uitgestelde kraamzorg. Wij vergoeden aan vrouwelijke verzekerden, als de aanvullende verzekering AV Royaal is afgesloten, de kosten van uitgestelde kraamzorg door een door ons gecontracteerd kraamcentrum. Voorwaarde is dat het kraamcentrum aangeeft dat de extra uren kraamzorg medisch noodzakelijk zijn.

In ons vergoedingenoverzicht​​ (pdf) leest u wat u vergoed krijgt bij uitgestelde kraamzorg. Vult u bij de zoekterm 'uitgesteld met medische indicatie' in.
 

​Aanvullende informatie