Kraamzorg regelen

Zoek een kraamcentrum waar wij afspraken mee hebben

U regelt de kraamzorg zelf. In onze Zorgzoeker vindt u eenvoudig een kraamcentrum waar wij al afspraken mee hebben. Wilt u kraamzorg bij een kraamcentrum waar wij geen contract mee hebben? Dat kan, maar u betaalt dan wel een deel zelf.

Wanneer zoek ik een kraamcentrum?

Als u zwanger bent, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een kraamcentrum zoekt. Regel dit uiterlijk in de 5e maand.  Wij hebben afspraken met meer dan 100 gekwalificeerde kraamcentra. 

Hoeveel uren komt de kraamverzorgende?

De 1e week na uw bevalling krijgt u hulp van een kraamverzorgende. Het kraamcentrum stelt vast hoeveel uren u nodig heeft. Dit gebeurt op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (pdf). Volgens deze richtlijnen kijkt het kraamcentrum naar uw woon- en gezinssituatie, maar ook naar sociale en medische omstandigheden.
 
De uren kraamzorg worden verdeeld over de 8 dagen aansluitend op uw bevalling. Als het medisch noodzakelijk is, krijgt u mogelijk een verlenging van nog eens 2 dagen.

Hoeveel kraamzorg krijg ik vergoed?

Vanuit de basisverzekering krijgt u de kraamzorg vergoed die u nodig heeft. Het kraamcentrum bepaalt het aantal uren. U betaalt alleen de wettelijke eigen bijdrage. In 2018 is deze € 4,30 per uur (in 2017: € 4,30 per uur).