Na de geboorte

​U bent bevallen en wilt natuurlijk zo veel mogelijk genieten van uw baby. Toch moeten er ook een aantal zaken geregeld worden. Na de aangifte bij de gemeente, ontvangt u een burgerservicenummer (BSN) voor de baby. Hiermee kunt u uw zoon of dochter bij ons aanmelden. Doet u dit binnen 1 maand na de geboorte? Dit kan per e-mail​ of telefonisch: (074) 789 0 789.

Kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd

Dat geldt voor de basisverzekering. Maar ook voor dezelfde aanvullende (tandarts) verzekeringen die u of uw partner bij ons heeft. Heeft u bijvoorbeeld een OZF Zorgpolis met een aanvullende verzekering AV Royaal en Tand Royaal? Dan zijn die zorgverzekeringen voor uw kind tot 18 jaar gratis.
 
Lees hieronder meer over waar u mee te maken krijgt als uw kind opgroeit van baby tot kleuter.
 
​Heeft u uw baby aangegeven bij de gemeente? Dan krijgt u in de 1e week na de bevalling automatisch een huisbezoek van de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar de voeding, verzorging, opvoeding en groei van uw baby. U kunt alles vragen over uw kind, ook specifieke medische vragen.

Uw baby krijgt van de wijkverpleegkundige ook een hielprik. Deze prik is een screening voor enkele aandoeningen. Wanneer u geen bericht krijgt van de uitslag van de hielprik, betekent dit dat alles in orde is. U hoeft de hielprik niet zelf te betalen. Deze wordt betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Na de hielprik en een eventuele gehoorscreening komt de wijkverpleegkundige nog een keer langs. Zij geeft dan informatie over verzorging, voeding, wiegendood, enzovoort. Meestal krijgt u dan ook het groeiboekje. Met dit boekje kunt u de groei en ontwikkeling van uw kindje in de 1e 4 jaar op de voet volgen. Het is de bedoeling dat u dit boekje bij elk bezoek aan het consultatiebureau meeneemt.
​Het Rijksvaccinatieprogramma van de overheid beschermt alle kinderen in Nederland tegen gevaarlijke soms dodelijke infectieziekten. U krijgt automatisch een oproep als uw kind prikken moet krijgen en u betaalt hier niets voor. Deze vaccinaties worden betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
 
8 weken na de geboorte ontvangt uw baby zijn 1e vaccinatie.

​Als uw kind 4 weken is, volgt het 1e officiële bezoek aan het consultatiebureau. U en uw baby hebben dan een afspraak met de consultatiebureau-arts. Bij de meeste consultatiebureaus is het zo dat u bij het volgende bezoek een afspraak heeft met de wijkverpleegkundige. Daarna weer met de arts.

Alle consultatiebureaus hebben inloopspreekuren voor korte vragen en de mogelijkheid om uw baby te wegen. U kunt ook altijd bellen, bijvoorbeeld wanneer de baby veel huilt of als u problemen heeft met de borstvoeding.

Wat doet de consultatiebureau-arts?
De consultatiebureau-arts kijkt naar de groei en ontwikkeling van uw baby. Hij of zij kijkt bijvoorbeeld naar de grove en fijne motoriek, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de spraak- en taalontwikkeling. De arts onderzoekt ook of er sprake is van afwijkingen in de heupen, ogen en het hartje. Daarnaast vraagt de arts u toestemming om uw kind te vaccineren.
 
Gehoor- en ogentest
Na circa 9 maanden krijgt uw kindje een gehoortest. Vanaf 3 jaar krijgt uw kind een ogentest met een plaatjeskaart. Uw kind krijgt dan een bril op waar eerst de linker- en dan de rechterkant is afgeplakt. Van een afstand van 5 of 3 meter moet uw kind de plaatjes met beide ogen kunnen zien.
​Veruit de meeste ongelukken gebeuren in en om het huis. Eén onoplettend moment en uw kind heeft een vinger tussen de deur of valt van de bank. Dan is het natuurlijk fijn dat u zelf eerste hulp kunt bieden. Maar wat moet u precies doen bij welk ongeluk? Om daar meer over te weten kunt u een cursus EHBO bij kinderen volgen. Dit kan bijvoorbeeld bij een thuiszorginstelling of de plaatselijke EHBO-vereniging, maar ook online. ‘Iedereen EHBO’ biedt een internetcursus eerste hulp bij kinderongevallen. Deze cursussen behandelen alleen EHBO bij kinderen, u kunt de leerstof dus niet toepassen op volwassenen. 

Heeft u bij ons AV Compact of AV Royaal? Dan vergoeden wij zo’n preventieve cursus voor 75% tot maximaal € 115,- per kalenderjaar. U leest dit ook in ons vergoedingenoverzicht​.
​De meeste kinderen worden tussen de 2 en 5 jaar zindelijk. De nacht droog doorkomen zonder luier duurt meestal wat langer: de meeste kinderen worden tussen de 4 en 6 jaar 's nachts ook droog. Duurt dit langer bij uw kind? Dan zijn er diverse methoden om bedplassen tegen te gaan, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een plaswekker.

Heeft uw kind bij ons AV Compact of AV Royaal? Dan vergoeden wij een plaswekker, inclusief bijbehorende broekjes, tot maximaal € 100,-. Bekijk voor meer informatie hierover ons vergoedingenoverzicht​.
 

​Aanvullende informatie