Hartmonitoring via een app voor verzekerden van OZF

Je eigen cardioloog in je broekzak

Nog nooit reikte de kennis van de dokter zo ver tot in de huiskamer of ‘tot in je binnenzak’ via je smartphone of tablet. Hartpatiënten verzekerd bij OZF krijgen vanaf deze maand beschikking over ‘HartWacht’, een 24-uurs telecardioloog. Dit hebben Zilveren Kruis Zorginkoop, Cardiologie Centra Nederland (CCN) en zorginnovatiebedrijf FocusCura bekend gemaakt in een gezamenlijke verklaring tijdens de Europese eHealth Week in Amsterdam. Met deze doorbraak in eHealth heeft Nederland een Europese primeur.

Onnodige ziekenhuisopnames voorkomen

Patiënten met hartfalen, hartritmestoornissen of cardiovasculaire problemen verkeren continu in onzekerheid over het functioneren van hun hart. Regelmatig leidt dit tot spoedbezoeken aan de arts of in het slechtste geval de spoedeisende hulp. Dr. Igor Tulevski, cardioloog en medeoprichter van CCN, is dit een doorn in het oog: "Als patiënten goed op afstand gemonitord worden, zijn veel van dit soort ziekenhuisopnames te voorkomen. Wij hebben al eerder proeven gehouden met apparatuur om patiënten thuis te laten meten. Die proeven waren succesvol, maar altijd kleinschalig vanwege gebrek aan financiering. Daar komt nu verandering in.”

OZF wil haar klanten helpen om grip te krijgen op hun gezondheid

Patiënten die verzekerd zijn bij OZF krijgen de zorg op afstand, evenals de hiervoor benodigde apps en thuismeetapparatuur, op medisch voorschrift vergoed. OZF en CCN willen ziekenhuisopnames en verergering van klachten bij patiënten in een vroeg stadium voorkomen. Hiervoor werken de CCN-cardiologen nauw samen met huisartsen en ziekenhuizen.

Meer vrijheid

OZF was al langer op zoek naar mogelijkheden om eHealth grootschalig voor haar verzekerden mogelijk te maken, vertelt Olivier Gerrits, directeur zorginkoop: "Wij juichen vernieuwing toe. Ons doel daarbij is de allerbeste patiëntenzorg faciliteren. Met HartWacht kunnen artsen vroegtijdig klachten opsporen en zo kunnen we een verergering voorkomen. En minstens zo belangrijk is dat patiënten een gerust gevoel hebben dat er iemand is die hun situatie kent en een oogje in het zeil houdt. Patiënten krijgen meer vrijheid en meer regie over hun eigen leven. Dat wil OZF graag voor veel meer verzekerden mogelijk maken.”

HartWacht

In samenwerking met zorginnovatiebedrijf FocusCura ontwikkelde Dr. Tulevski HartWacht. "Hartpatiënten van CCN kunnen hun eigen dossier al inzien”, legt Dr. Tulevski uit. “Daar komt nu een speciale app bij, waarmee je vanuit huis zelf vitale waarden zoals bloeddruk, gewicht en ritmestroken kunt insturen via gekoppelde meetapparatuur. Is er iets aan de hand of voelt de patiënt zich onzeker, dan wordt CCN gewaarschuwd en is er mogelijkheid tot videocontact. En mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan de patiënt direct terecht bij een van de lokale CCN-klinieken."

Apps voor thuismeting en risicoanalyse

HartWacht werkt op basis van de FocusCura apps ThuisMeten en BeeldBellen. Vanuit huis kunnen patiënten metingen als bloeddruk, gewicht en hartslag naar hun cardioloog sturen. Wijkt een meting af, dan gaat er direct een signaal naar de zorgverlener. Bij een verslechtering kan er meteen videocontact worden opgenomen via BeeldBellen. Ook wordt de gemeten data direct aan het CardioPortal toegevoegd, het online elektronisch patiëntendossier van CCN en heeft de patiënt toegang tot specifieke zelfmanagement informatie.

Minister Schippers

"Dit is goed nieuws voor patiënten. Het kan het leven van veel mensen een stuk gemakkelijker en aangenamer maken. In plaats van in de wachtkamer zitten deze mensen gewoon in hun woonkamer. Onnodige ziekenhuisbezoeken worden voorkomen en mensen kunnen makkelijk toegang krijgen tot hun eigen gegevens. Dit is een belangrijke stap die onze doelstellingen dichterbij brengt. Zo verbeteren we met z’n allen onze zorg", zegt minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2014 stuurde Minister Schippers een brief naar de Kamer met drie doelen die binnen vijf jaar gerealiseerd moeten zijn: 80% van de chronisch zieken heeft online toegang tot zijn of haar dossier, 75% kan zelf thuis metingen uitvoeren en 100% kan via een beeldscherm met de zorgverlener communiceren.
 
Met hun gezamenlijke initiatief realiseren OZF, Zilveren Kruis Zorginkoop, CCN en FocusCura deze drie doelen nu in één keer voor een grote groep patiënten. Een belangrijke doorbraak op het gebied van eHealth.
​​​​​
​​"​Dit is goed nieuws voor patiënten. Het kan het leven van veel mensen een stuk gemakkelijker en aangenamer maken. In plaats van in de wachtkamer zitten deze mensen gewoon in hun woonkamer. Onnodige ziekenhuisbezoeken worden voorkomen en mensen kunnen makkelijk toegang krijgen tot hun eigen gegevens. Dit is een belangrijke stap die onze doelstellingen dichterbij brengt. Zo verbeteren we met z’n allen onze zorg"

minister Schippers​