De SVB helpt u met uw pgb

Besteed uw salarisadministratie uit

Als u met uw pgb-vv zelf zorg inkoopt, bent u werkgever. U bent dan werkgever van uw eigen zorgverlener(s). Dit betekent dat u ook verantwoordelijk bent voor de administratieve afhandeling van nota's en werkgeversbijdragen. Want, u betaalt loon en houdt daarvoor een administratie bij. Dit kost veel tijd en het is best ingewikkeld. Lees deze pagina daarom goed door.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan uw nota-afhandeling en salarisadministratie regelen

Dit noemen we uitbesteden van de salarisadministratie. De SVB biedt deze dienst gratis aan. De SVB zorgt voor betaling van de nota's aan uw zorgverlener en zorgt per maand voor betalingen aan de Belastingdienst. Ook zorgt de SVB voor salarisstroken. Hiermee verantwoord uw zorgverlener de gemaakte kosten.

Waarvoor kunt u als budgethouder met een pgb-vv nog meer terecht bij de SVB?

De SVB beantwoordt uw eventuele vragen over arbeidsrecht, schade en rechtsbijstand. Voorwaarde is wel dat u gebruik maakt van de werkgeversfunctie van de SVB.

Wat zijn de voorwaarden om met uw pgb vv uw administratie uit te besteden?

U kunt gebruik maken van deze dienst als u een arbeidsrelatie heeft of aangaat met een zorgverlener. Dit is het geval als er meer dan 3 dagen per week zorg wordt geleverd door 1 aanbieder of als er sprake is van opting-in*.
*uitleg staat verderop

U bent niet altijd werkgever van een zorgverlener

In sommige gevallen hoeft u geen belasting en premies (loonheffing) in te houden op het loon van de zorgverlener. Dit geldt als de zorgverlener:
  • Werkt bij een zorginstelling waar u de zorg inkoopt
  • Maximaal 3 dagen per week voor u werkt
  • Uw partner, een familielid, een zorginstelling of freelancer is

Uw zorgverlener doet zelf zijn of haar salarisadministratie

U betaalt de zorgverlener het brutoloon.

U doet zelf de salarisadministratie voor uw zorgverlener (opting-in)

Ook bij opting-in verzorgt de SVB uw salarisadministratie. U spreekt dan samen met uw zorgverlener af dat u de loonheffing maandelijks op zijn of haar salaris inhoudt. Daarmee voorkomt u dat uw zorgverlener na afloop van van het jaar een groot bedrag in 1 keer moet afdragen aan de Belastingdienst.

Wat gebeurt er als uw zorgverlener ziek is (dus uw werknemer)?

Dan draagt de SVB zorg voor de wettelijk verplichte loondoorbetaling.
Wij controleren de declaraties die de SVB ons stuurt op:
  • Verzekeringsrecht
  • Toegekend pgb-vv en looptijd
  • Besteedbare ruimte van uw pgb-vv (dit noemen we ook wel uitnutting)

Als dit in orde is, betalen wij het bedrag uit aan de SVB. Wij boeken de kosten van de declaraties af van uw budget. De SVB betaalt uw zorgverlener.

Klopt er iets niet bij de controle?

Dan wijzen we de declaratie(s) af en zorgt de SVB voor de verdere afhandeling.

Er is geen eigen bijdrage

Daarom krijgt u geen declaratieoverzicht van ons en merkt u niets van de afhandeling.

Gebruikt u uw pgb ook voor andere zorg (bijvoorbeeld de Wmo)?

Dan krijgt u geen declaratie-overzicht van ons en merkt u niets van de afhandeling.

Voert uw zorgverlener naast uw pgb-vv nog andere pgb-werkzaamheden voor u uit? Dan betaalt u uw zorgverlener gedeeltelijk uit het pgb-vv-Zvw en gedeeltelijk uit een ander budget. Bijvoorbeeld uit een pgb-Wmo of pgb-Jeugdwet.

Geef duidelijk aan hoe de uren en het uurtarief over de budgetten zijn verdeeld

Dit staat in de zorgovereenkomst. De SVB vraagt dit van u.​​

Wilt u meer informatie? 

Neemt u dan contact op met de SVB. 

Per e-mail: pgb@svb.nl
Telefonisch: (030) 264 8 200