Pgb declareren

In een paar stappen geregeld

Heeft u een persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging (Zvw-pgb)? U declareert uw rekeningen achteraf bij ons. Wij maken het bedrag binen 10 werkdagen rechtstr​eeks aan u over. U betaalt daarna zelf uw zorgverlener(s).

​​Hoe declareert u?

1. U declareert in uren en minuten

2 Formulier downloaden en invullen

​U vult het relevante formulier in om uw pgb-rekeningen te declareren.

3 Nota en formulier indienen

U dient de nota samen met het formulier in bij OZF. Dit kan digitaal via Homescanning of via de declaratie-app. Maar ook per post.​
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Digitaal declareren

Per post declareren
 
U kunt de ingevulde formulieren opsturen naar:

Zorgverzekeraar OZF 
Afdeling Declaratieservice 
Postbus 94 
7550 AB Hengelo

Loopt uw Zvw-pgb niet bij ons, maar via gemeente of zorgkantoor?​

Stuur de nota's dan naar de SV​​​B​. De SVB zorgt in dit geval voor uitbetaling aan de zorgverleners. 

Als u wilt, regelt de SVB ook uw werkgeversadministratie voor het pgb. Lees hier​ in detail wat de SVB voor u kan betekenen.  
​​​​

​​​​​