Zvw-pgb aanvragen, wijzigen of verlengen

In een paar stappen geregeld

Wilt u een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb-vv) aanvragen? Of de indicatie van uw pgb-vv wijzigen of verlengen? Wij helpen u op weg.

​​​
Wanneer komt u in aanmerking voor een Zvw-pgb?
  • ​U bent langdurig - langer dan een jaar - op verpleging en verzorging aangewezen, of;
  • U hoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg, of;
  • U hoort tot de doelgroep voor palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij genezing niet of niet meer mogelijk is).
  • Je bent jonger dan 18 jaar en aangewezen op Medisch Specialistische Verpleging in de Thuissituatie (MSVT). Hiervoor heb je een indicatie van de medisch specialist nodig.​

Hoe vraagt u een Zvw-pgb aan?

1. Contact opnemen met een (wijk)verpleegkundige (niveau 5)​

Neem contact op met een bevoegd wijkverpleegkundige. Bevoegd betekent geschoold op niveau 5. Hij of zij beoordeelt of u een indicatie kunt krijgen. Voor intensieve kindzorg neemt u contact op met een hbo-kinderverpleegkundige​. Meer informatie vindt u op vgvk.nl en bmkt.nl​.

2. Deel 1 en 2 formulier (laten) invullen

Vul samen met de verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier in. Vul zelf ​deel 2: verzekerde deel in.

​​​​​​​​​​​​​​​​Aanvraagformulier Zvw-pgb deel 1 en 2 downloaden​​

3. Stuur het formulier digitaal of per post naar ons toe

  • Online via Homescanning​
  • Per post naar: OZF, afdeling Declaratieservice, Postbus 94, 7550 AB Hengelo

4. Wij brengen u op de hoogte van het budget

Wij beoordelen uw aanvraag op basis van het pgb-reglement. U krijgt van ons schriftelijk de uitslag.

Wilt u van zorg door een familielid of bekende naar zorg door een formele zorgverlener, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, of andersom? Dat kan. Vul deel 2: verzekerde deel van het aanvraagformulier in. 


Stuur het formulier digitaal naar ons toe. We berekenen opnieuw uw budget voor de resterende looptijd van uw pgb.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Verstuur mijn wijziging via Homescanning

Wijzigt de aard, de omvang of de duur van uw zorgvraag? Dan is er een nieuwe indicatiestelling door de wijkverpleegkundige nodig. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw indicatiestelling actueel is en blijft. Bij een verslechtering maar ook bij een verbetering van uw gezondheidssituatie, moet u een nieuwe indicatie aanvragen. Doe dit altijd in overleg met uw wijkverpleegkundige.
Vul samen met de (wijk)verpleegkundige deel 1: verpleegkundige deel van het aanvraagformulier opnieuw in. Vul zelf deel 2: verzekerde deel in.


Wij beoordelen uw aanvraag voor een Zvw-pgb op basis van de regels uit het pgb-reglement. Wij sturen u de uitslag van de beoordeling. 
Verstuur de verlenging:
  • Online via Homescanning
  • Per post naar: OZF, afdeling Declaratieservice, Postbus 94, 7550 AB Hengelo
 ​​