Persoonsgebonden budget (pgb)

Voor verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Heeft u thuis verpleging of verzorging nodig? U kunt hiervoor een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (Zvw-pgb) bij ons aanvragen. U krijgt dan een budget waarmee u zelf zorg inkoopt. Bijvoorbeeld bij een thuiszorgorganisatie of een familielid. De kosten declareert u achteraf bij ons.

Regel u​w pgb

​​​​
​​

Aanvragen, wijzigen of verlengen

  • ​Een nieuw pgb vraag u bij ons aan met een indicatie van een wijkverpeegkundige.
  • Heeft u een pgb, maar verandert uw zorgvraag of loopt uw indicatie ​af? Vraag zelf een nieuwe indicatie aan. 

Declareren

  • U betaalt zelf uw zorgverleners en declareert achteraf de nota's bij ons (Heeft u een pgb bij de gemeente of zorgkantoor? Dan declareert u bij de SVB).
  • Wij maken het bedrag binnen 10 werkdagen aan u over.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Declareer uw pgb kosten​​

Zoek een wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige bekijkt uw zorgbehoefte en stelt de indicatie vast. U kunt ook hulp krijgen bij het vinden van gecontracteerde zorgverleners. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Naar de zorgzoeker​​​
​​​​​​​​​​​

​Is er iets onduidelijk?

Heeft u vragen over het aanvragen van een pgb? Of wilt u meer weten over het declareren van uw pgb nota's? Neem dan contact op met de Klantenservice​.​

Extra informatie over de regels, rechten en plichten rondom pgb? Neem dan contact op met onze Klantenservice.

Opzeggen

U kunt uw Zvw-pgb digitaal via ons contactformulier of per post opzeggen. Wij bekijken welk deel van het budget is verbruikt en welk deel mogelijk wordt teruggevorderd.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Zvw-pgb opzeggen

  Hulp bij uw Zvw-pgb administratie?

   Als pgb-houder of wettelijk vertegenwoordiger bent u verplicht om zelf uw administratie bij te houden. Dat is best lastig.
  De Sociale Verzekeringsbank (SVB)​ helpt u graag. ​Zij regelen de belasting, betalen uw zorgverleners en declareren voor u bij OZF.​​

  Veelgestelde vragen​

Het Zvw-pgb wordt geregeld door uw zorgverzekeraar, bijvoorbeeld OZF. Wij vergoeden de volgende zorg uit het Zvw-pgb (als daar een indicatie voor is gegeven door de wijkverpleegkundige):

  • Persoonlijke verzorging (alleen volwassenen; persoonlijke verzorging voor kinderen wordt toegekend vanuit de Jeugdwet)
  • Verpleging (volwassenen en kinderen)
  • Begeleiding (alleen kinderen met een indicatie voor intensieve kindzorg)

Wilt u via een pgb zorg die u niet terugziet in bovenstaand rijtje? Dan heeft u mogelijk recht op pgb zorg via gemeente of zorgkantoor. Kijk voor meer informatie op de website van Per Saldo, www.pgb.nl​, de landelijke belangenvereniging voor pgb houders.

Dat verschilt. De wijkverpleegkundige adviseert welke hulp u nodig heeft. En hoe vaak. Op basis van deze indicatie bepalen wij het budget.

Het budget is zelf al grotendeels te berekenen: het aantal (juiste) geïndiceerde uren (per week) x het tarief bij informele/formele zorgverlener (uw eigen keuze) = budget per week.

Toekenningsverklaring
Gaan wij akkoord met uw Zvw-pgb aanvraag? Dan krijgt u van ons een toekenningsverklaring op basis van weken.

U zorgt zelf voor inzicht over: 
  • Het budget dat u heeft gekregen
  • Wat er gedeclareerd is
Gebruik hiervoor ook ons handige sjabloon urenregistratie pgb-budgethouders (pdf).

De pgb administratie regelen is een lastige klus. De Sociale Verzekeringsbank (SVB)​ helpt u graag. Ze betalen uw zorgverleners, regelen de belasting en declareren voor u bij OZF.

Ne​e, u hoeft geen eigen risico te betalen.
Dat kan. Een wijkverpleegkundige moet eerst een indicatie geven over uw totale zorgbehoefte. Vervolgens geeft u op het aanvraagformulier voor Zvw-pgb aan welke zorg u via pgb wilt en welke zorg niet. OZF geeft alleen akkoord over het pgb-deel van de indicatie.


Bent u het niet eens met de indicatie die de wijkverpleegkundige u heeft gegeven? Dan kunt u eenmalig bij een andere wijkverpleegkundige terecht voor een second opinion.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met onze Klantenservice: (074) 789 0 789.

Vul online het klachtenformulier ​in. Of stuur een brief met uw klacht naar:

Zorgverzekeraar OZF
Afdeling Klachten & geschillen
Postbus 94
7550 AB  HENGELO