Wijkverpleging verandert in 2018

Betaalbare zorg voor iedereen

OZF vindt het belangrijk dat u de juiste wijkverpleegkundige zorg krijgt. En dat de zorg van goede kwaliteit is. Daarom hebben wij afspraken over kwaliteit en prijs met een groot aantal zorgverleners. Op deze manier voorkomen we een grote stijging van de kosten en blijft de zorg betaalbaar. Met wijkverpleegkundigen zonder contract hebben wij deze afspraken niet.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Bekijk wat er voor u verandert

Toestemming nodig bij wijkverpleegkundige zonder contract

Gaat u naar een wijkverpleegkundige zonder contract? Vanaf 2018 vragen wij u om daarvoor toestemming aan te vragen. We beoordelen dan het zorgplan dat u samen met uw zorgverlene​r maakt. We kijken of de voorgestelde zorg en het aantal uren goed onderbouwd zijn. En of de wijkverpleegkundige voldoet aan de landelijke eisen.

Ging u in 2017 al naar dezelfde wijkverpleegkundige? En verandert uw indicatie niet? Dan heeft u 1 jaar extra de tijd. U hoeft pas vanaf 2019 toestemming te regelen. In de loop van 2018 nemen wij hierover contact met u op. Tot die tijd hoeft u zelf niks te doen.

Zo vraagt u toestemming aan

Toestemming vraagt u online aan​​. Vul samen met uw wijkverpleegkundige het aanvraagformulier in en stuur het samen met uw zorgplan aan ons op. Lees goed op het aanvraagformulier wat u moet doen. U krijgt binnen 3 werkdagen onze reactie.

Of kies voor een zorgverlener met contract

Kiest u voor een zorgverlener waarmee wij wel afspraken hebben? Dan hoeft u niks te regelen. U heeft ook geen toestemming nodig.

Heeft uw wijkverpleegkundige een contract?

In onze Zorgzoeker vindt u met welke zorgverleners wij afspraken hebben. Met sommige zorgverleners zijn wij nog in gesprek. Houd daarom onze Zorgzoeker in de gaten. Daar vindt u altijd de actuele stand van zaken.

Wat verandert er voor u?

Wat er voor u verandert is afhankelijk van uw situatie. Kijk per situatie wat er voor u verandert.
 ​​​​​​​​​​
Voor u verandert er niks.
 • ​U heeft geen toestemming nodig
 • De vergoeding blijft hetzelfde
 • Uw wijkverpleegkundige stuurt de rekening direct naar ons
Misschien declareerde u zelf de rekening bij ons. U hoeft vanaf 2018 niks meer zelf te regelen.
 • ​U heeft geen toestemming nodig
 • De vergoeding blijft hetzelfde
 • Uw wijkverpleegkundige stuurt de rekening direct naar ons
Dit verandert er voor u:
 • U heeft toestemming nodig vanaf 2019. U heeft in 2018 nog geen toestemming nodig als uw indicatie niet verandert. In de loop van 2018 nemen wij hierover contact met u op. Tot die tijd hoeft u zelf niks te doen. 
 • U krijgt de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg​. Bekijk hier de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg​.
 • Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u zelf de rekening van uw zorgverlener. U controleert de rekening en declareert de kosten bij ons. En u betaalt zelf de rekening aan uw zorgverlener. 
Voor u verandert er wat. Houd rekening met het volgende:
 • ​U heeft toestemming nodig vanaf 2019. U heeft in 2018 nog geen toestemming nodig als uw indicatie niet verandert. In de loop van 2018 nemen wij hierover contact met u op. Tot die tijd hoeft u zelf niks te doen.
 • U krijgt de vergoeding voor niet-gecontra​cteerde zorg​. Bekijk hier de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg.
 • Misschien declareerde uw zorgverlener de rekening direct bij ons. Vanaf 1 januari 2018 ontvangt u zelf de rekening van uw zorgverlener. U controleert de rekening en declareert de kosten bij ons. En u betaalt zelf de rekening aan uw zorgverlener.
Kijk in onze Zorgzoeker​ of uw wijkverpleegkundige een contract met ons heeft. Lees daarna op deze pagina wat er in uw situatie verandert. 

Helaas is nog niet van alle wijkverpleegkundige bekend of zij in 2018 een contract met ons hebben. Houd daarom onze Zorgzoeker in de gaten. Daar vindt u altijd de actuele stand van zaken.

Is bekend of uw wijkverpleegkundige een contract met ons heeft in 2018? Dan leest u op deze pagina meer over wat er voor u verandert.