Veelgestelde vragen controles samenloop

Vanaf 1 april 2018 starten zorgverzekeraars met de uitvoering van de uniforme controles op samenloop Zvw en Wlz over het schadejaar 2018. 

Wat is samenloop?

Soms wordt er zorg gedeclareerd bij de Zvw, terwijl de zorg vanuit de Wlz vergoed moet worden. Er is dan sprake van samenloop. Wij hebben een wettelijke verplichting om te controleren op samenloop van beide wetten. Hieronder vindt u veel gestelde vragen over dit onderwerp.

Mondzorg, Farmacie, Hulpmiddelen, Eerstelijnsdiagnostiek​​

Woont u in een Wlz instelling? Vraag dan aan uw instelling of zij de geleverde zorg voor u regelen. Wanneer u een behandeling van de instelling krijgt, regelt de Wlz instelling deze zorg. Dit is, naast de gebruikelijke zorg die u krijgt, ook de volgende zorg:
 • Huisartsenzorg
 • Farmaceutische zorg
 • Mondzorg
 • Niet persoonsgebonden hulpmiddelen zorg
 • Eerstelijns diagnostiek
Als dit zo is, dan hoeft u deze rekening niet te betalen. 

Geef de rekening aan uw Wlz instelling
Het is namelijk niet de bedoeling dat wanneer u in een instelling verblijft en behandeling ontvangt, u zelf zorg buiten uw instelling om regelt. Heeft u iets nodig? Dan adviseren wij u om dit met de instelling te overleggen. Zo komen u en de instelling niet voor verrassingen te staan.​

Woont u in een Wlz instelling en ontvangt u een behandeling? Dan moet de tandarts deze kosten voor tandheelkundige zorg bij het Zorgkantoor declareren. U hoeft deze rekening niet te betalen! 

Geef de rekening terug aan uw tandarts
Vertel uw tandarts dat u in een Wlz instelling verblijft met behandeling. De tandarts moet de rekening indienen bij het zorgkantoor van de regio waar u woont. De contactgegevens van de zorgkantoren zijn te vinden op zn.nl/zorgkantoren​

Het is niet de bedoeling dat wanneer u behandelingen van de instelling krijgt, u zelf zorg buiten uw zorginstelling om regelt. Heeft u iets nodig? Dan adviseren wij u om dit met uw Wlz-instelling te overleggen. Zo komen u en de instelling niet voor verrassingen te staan.

​​
Woont u in een Wlz instelling en ontvangt u een behandeling? Dan moet de tandarts deze kosten voor tandheelkundige zorg bij het Zorgkantoor declareren. 

Vraag het betaalde geld terug van de tandarts
U had deze rekening niet hoeven te betalen. Vraagt u daarom het betaalde geld terug bij de tandarts. Geef deze rekening terug aan uw tandarts. Vertel uw tandarts dat u in een Wlz instelling verblijft met behandeling. De tandarts moet de rekening indienen bij het zorgkantoor van de regio waar u woont. De contactgegevens van de zorgkantoren zijn te vinden op zn.nl/zorgkantoren.

Het is niet de bedoeling dat wanneer u behandelingen van de instelling krijgt, u zelf zorg buiten uw zorginstelling om regelt. Heeft u iets nodig? Wij adviseren u om dit met uw Wlz-instelling te overleggen. Zo komen u en de instelling niet voor verrassingen te staan.

​​
Woont u in een Wlz instelling en ontvangt u een behandeling? Dan moet de apotheker kosten voor geneesmiddelen inclusief GVS bijdrage declareren bij de instelling. 

Vraag de eigen bijdrage terug van de apotheek
U had deze eigen bijdrage namelijk niet hoeven te betalen. De apotheek kan zijn volledige rekening indienen bij uw Wlz-instelling. Het is niet de bedoeling dat wanneer u behandelingen van de instelling krijgt, u buiten uw zorginstelling om naar de apotheek gaat. Wij adviseren u, als u iets nodig heeft, om dit met uw Wlz-instelling te overleggen. Zo komen u en de instelling niet voor verrassingen te staan.​

De Wlz instelling moet zich bewust zijn van haar verantwoordelijkheid als u verblijf met behandeling van deze instelling ontvangt. Wanneer u behandelingen van de instelling krijgt, dan regelt de Wlz instelling deze zorg. Naast de gebruikelijke zorg die u krijgt, geldt dit ook voor:
 • Huisartsenzorg
 • Farmaceutische zorg
 • Mondzorg
 • Niet persoonsgebonden hulpmiddelen zorg
 • Eerstelijns diagnostiek
Ga in overleg met uw instelling
U betaalt voor deze zorg niet zelf de rekeningen. Ga dus in overleg met uw instelling. U mag de zorginstelling ook naar ons verwijzen. Wij kunnen de instelling ook te woord staan. Lukt dit niet? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het Zorgkantoor​.

​​
De Wlz instelling bepaalt welke zorg u nodig heeft. Wanneer dit verblijf met behandeling is, dan regelt de Wlz alle benodigde zorg. 

Vraag uw Wlz instelling welke zorg zij voor u regelen
Het is namelijk niet de bedoeling dat u buiten uw Wlz instelling om zorg regelt. Wanneer u behandelingen van de instelling krijgt, regelt de Wlz instelling deze zorg. Naast de gebruikelijke zorg die u krijgt, geldt dit ook voor:
 • Huisartsenzorg
 • Farmaceutische zorg
 • Mondzorg
 • Niet persoonsgebonden hulpmiddelen zorg
 • Eerstelijns diagnostiek
Deze zorg wordt dan namelijk niet (meer) vergoed door uw zorgverzekeraar.

 ​

Wijkverpleging en Eerstelijnsverblijf

​​​​​
Heeft u een Wlz indicatie? Dan ontvangt u zorg vanuit de Wlz. Dit betekent dat uw zorgaanbieder de aan u geleverde zorg niet meer bij de zorgverzekeraar kan declareren. Uw zorg wordt vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg. Voor Wlz zorg betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK​.

Wij adviseren u aan te geven welke Wlz zorgaanbieder uw voorkeursaanbieder/dossierhouder is. Als uw huidige zorgaanbieder namelijk geen Wlz overeenkomst heeft, krijgt deze zijn rekeningen ook niet betaald. Uw huidige zorgaanbieder en uw voorkeursaanbieder bepalen samen hoe zij het best zorg aan u kunnen leveren. Weet u niet wie de dossierhouder is? Neem dan contact op met uw Zorgkantoor.

Antwoord 1:
Ontvangt u zorg vanuit de Wlz? Dan moet u een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Het CAK legt deze eigen bijdrage op. Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage is? Kijk dan naar de rekenhulp op de website van het CAK. Op basis van uw gegevens kunt u hier berekenen hoeveel u moet betalen.

Antwoord 2:
Het kan zijn dat uw huidige zorgaanbieder geen overeenkomst heeft voor Wlz zorg. Uw huidige zorgaanbieder en uw voorkeursaanbieder/dossierhouder zullen samen bepalen hoe zij het best zorg aan u kunnen leveren. Weet u niet wie de dossierhouder is neem dan contact op met uw Zorgkantoor​.

Heeft u een Wlz indicatie ? Dan moet u deze rekening niet betalen. Deze zorg wordt namelijk vergoed uit de Wlz. De zorgaanbieder moet de declaratie bij het Zorgkantoor indienen. In de Wlz worden alleen rekeningen betaald van gecontracteerde zorgaanbieders of aan PGB budgethouders.

Dit staat voor Eerstelijnsverblijf. Eerstelijnsverblijf is verblijf in een zorginstelling voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

​​
​​​​​