Palliatief terminale zorg

​100% vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering wordt er 100% vergoed. U betaalt geen eigen risico voor deze vergoeding.
  • U krijgt een volledige vergoeding voor verpleging en verzorging in verband met palliatief terminale zorg.
  • U heeft ook recht op begeleiding, deze uren kunnen worden gedeclareerd als uren persoonlijke verzorging.
  • In sommige gevallen kunt u zelf verpleging en verzorging inkopen via het persoonsgebonden budget (pgb).

U krijgt geen vergoeding:

  • Als u recht heeft op verzorging en verpleging vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Als u recht heeft op verzorging en verpleging vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De hoogte van uw vergoeding

U krijgt de maximale vergoeding als u naar een zorgverlener gaat met wie wij afspraken hebben. Gaat u naar een zorgverlener die wij niet (voor uw aandoening) hebben gecontracteerd? Dan ontvangt u een lagere vergoeding.

Wat u zelf regelt

  1. U heeft een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige (niveau 5).
  2. De wijkverpleegkundige stelt met u een zorgplan op.