Pluspraktijken

Fysiotherapiepraktijken die een stapje verder gaan

Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma's bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.  

Zo kan elke Pluspraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om:
  • De deskundigheid van de fysiotherapeuten.
  • Het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken.
  • Een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten.
  • Het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht.
  • Andere voordelen van een Pluspraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Samenwerking met andere zorgverleners

Vaak werken de zorgverleners van een Pluspraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Pluspraktijken krijgen een hogere vergoeding van ons

Wij vinden het belangrijk dat meer fysiotherapeuten hun praktijk omvormen naar een Pluspraktijk. Om dat te stimuleren, krijgen Pluspraktijken van ons een hogere vergoeding voor hun werkzaamheden dan andere praktijken. Zo leveren wij een bijdrage aan meer kwaliteit in de fysiotherapie.
 
Er zijn nu ongeveer 65 fysiotherapiepraktijken in Nederland die zich van ons Pluspraktijk mogen noemen. En dat worden er steeds meer.