Kwaliteit van verloskunde

Kwaliteitsnormen

Wij zorgen er samen met onze partners in de verloskunde voor dat u verzekerd bent van kwalitatief goede, veilige en betaalbare moeder- en kindzorg. U kunt bij ons kiezen voor 3 soorten verloskundigenpraktijken: basis (1 ster), intensief (3 sterren) of plus (5 sterren).
 
Iedere verloskundigenpraktijk moet van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • BIG Registratie.
 • Inschrijving kwaliteitsregister (beroepsvereniging).
 • Standaarden volgen van beroepsgroep.

Basis *  (1 ster)

Onze Basispraktijken moeten daarnaast aan een aantal aanvullende eisen voldoen. Dit zijn:

 • Waarneemregeling.
 • Counseling voor prenatale screening.
 • Deelname aan samenwerkingsverband.
 • De verloskundige werkt ten minste met 1 collega samen voor hetzelfde klantenbestand.
 • De praktijk biedt - indien verantwoord - de mogelijkheid te kiezen voor de plaats van de bevalling.
 • De praktijk organiseert regelmatig voorlichtingsbijeenkomsten voor cliënten en partner.
 • De verloskundige neemt deel aan of is vertegenwoordig in:
  - Een Ouder Kind Centrum (OKC) of een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
  - Perinatale audit. Tijdens een perinatale audit analyseren zorgverleners op een 
    kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg.

Intensief ***  (3 sterren)

Aan Intensief praktijken stellen we naast de eisen van een Basispraktijk de volgende aanvullende kwaliteitseisen:

 • De praktijk is in het bezit van een Borstvoedingscertificaat en/of heeft een samenwerkingsovereenkomst met lactatiekundigen en/of een lactatiekundige houdt spreekuur in de praktijk.
 • De praktijk kan begeleiding bieden bij minimaal 1 minder gangbare manier van bevallen, zoals het gebruik van baarkruk en/of onderwaterbevalling.
 • Plan van aanpak preventie en leefstijlbevordering.

Plus  ***** (5 sterren)

Pluspraktijken voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Daarnaast zijn deze praktijken intensief betrokken bij zorgvernieuwingsprojecten en samenwerkingsverbanden.
 • Gebruik van www.zwangerwijzer.nl.
 • De verloskundige biedt aan gezamenlijk met een klant een geboorteplan op te stellen met wensen, verwachtingen en behoeftes.
 • Investeren in zorgvernieuwingsprojecten.
 • Investeren in ketenzorg.
 • De praktijk werkt met gezamenlijke protocollen eerstelijnsverloskunde - gynaecoloog over verwijzingen, overdragen en interventies. In de regio zijn de gezamenlijke protocollen uitgewerkt in praktische afspraken.
 • De praktijk zorgt dat de begeleiding van de zwangerschap wordt gedaan door een casemanager.
 • De praktijk organiseert samen met ziekenhuizen voorlichtingsavonden voor de zwangere vrouw en partner. Bij deze voorlichting wordt er onderscheid gemaakt in 'vroege voorlichting' in het beging van het 2e trimester (onderwerpen als gezonde zwangerschap, werken, normale onderzoeken, rol van de kraamzorg, etc.) en 'late voorlichting' in het 3e trimester (over de bevalling, plaats van de bevalling, vormen van pijnstilling in eerstelijn en tweedelijn, het verloop van de 1e week na de bevalling en borstvoeding).