Kwaliteit van kraamzorg

Afspraken voor garantie op goede zorg

Wij hebben alleen contracten afgesloten met kraamcentra die aan onze kwaliteitsnormen voldoen. Wij werken met 3 soorten contracten: basis (1 ster), intensief (3 sterren) en plus (5 sterren).
 
Het is mogelijk dat sommige 1 of 3 sterren instellingen al aan een deel van de eisen van een 3 of 5 sterren instelling voldoen

Basis *  (1 ster)

Kraamcentra met een basiscontract voldoen aan onze voorwaarden om in aanmerking te komen voor een contract. Dat betekent dat deze kraamcentra voldoende kwaliteit leveren, zoals:

 • Praktijkaccreditatie zoals HKZ certificering of BKE TNO.
 • Tijdens kantooruren (9.00 - 17.00 uur) bereikbaar voor inschrijving en algemene informatie.
 • Gegarandeerd altijd kraamzorg, dus ook tijdens vakanties en feestdagen.

Intensief ***  (3 sterren)

Een kraamcentrum komt in aanmerking voor een intensief contract als er niet alleen aan de eisen van het basiscontract wordt voldaan, maar ook nog eens aan extra kwaliteitseisen. Dat zijn:

 • Kraamcentrum is hele jaar open tijdens kantooruren voor inschrijvingen, administratieve vragen en voorlichting.
 • Percentage voor geslaagde borstvoeding ligt hoger dan 77%.
 • Klanttevredenheidscijfer is hoger dan 8,0.
 • Kraamcentraum werkt nauw samen met verloskundigen in de regio (samenwerkingsafspraken).
 • Meer dan 90% van de verzorgingen wordt uitgevoerd door maximaal 2 kraamverzorgers.
 • 90% van de medewerkers heeft het diploma EHBO voor kinderen.

Plus  ***** (5 sterren)

Een kraamcentrum komt in aanmerking voor een pluscontract als het bovenop de eisen van het basis en het intensief contract voldoet aan alle volgende voorwaarden:
 • Percentage voor geslaagde borstvoeding ligt hoger dan 80%.
 • 24 uur per dag bereikbaar voor vragen van kraamvrouwen.
 • Klanttevredenheidscijfer is hoger dan 8,7.
 • Actief bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijk digitaal zorgdossier kraamzorg, verloskundigen, geboortecentra en gyneacologen, dus 1 zorgdossier voor de patiënt in de keten geboortezorg.
 • 95% van de verzorgingen wordt uitgevoerd door maximaal 2 kraamverzorgers.
 • Levert toegevoegde waarde op gebied van ketenzorg en preventie.
 • Is bereid om ook zelf te investeren in zorgvernieuwing en verbetering van zorguitkomsten.
 • Neem deel in regio-overleg met verloskundigen en gynaecologen.
 • Het starten van de kraamzorg op verzoek van de cliënt en verloskundige ook in de namiddag/avond tot 20.00 uur voor minimaal 2 uur.
 • 100% van de medewerkers heeft het diploma EHBO voor kinderen.