Kwaliteit van zorg

​De best mogelijke zorg naar eigen keuze

Wat is kwaliteit van zorg eigenlijk? Wat vindt u belangrijk? Veel mensen kijken dan naar de manier waarop zij behandeld worden door bijvoorbeeld een arts in een ziekenhuis. Neemt de arts de tijd voor mij? Is de arts vriendelijk, luistert hij goed en legt hij goed uit wat een behandeling inhoudt?
 
Allemaal vragen die wij meenemen in de beoordeling van zorgverleners. Daarnaast kijken wij naar de medische inhoudelijke kant van kwaliteit. Dit doen we door de criteria die de medische beroepsgroepen zelf vaststellen  mee te nemen in de beoordeling. Om de zorg betaalbaar te houden, beoordelen wij ook de kosten die door de zorgverleners in rekening worden gebracht. Zo komen wij tot een totaalbeoordeling van zorgverleners die wij vervolgens contracteren. En brengen wij kwaliteit van zorg voor u in kaart.

Uw eigen keuze

Wij maken de kwaliteitsverschillen tussen zorgverleners voor u inzichtelijk zodat u op eenvoudige wijze een keuze kunt maken. Een zorgverlener die service en zorg levert die aansluiten bij uw wensen en behoeften, tegen een betaalbare prijs.  

Wij onderscheiden verschillende soorten kwaliteit
Basis veiligheids- en kwaliteitseisen

De veiligheids- en kwaliteitseisen worden door artsen, wetenschappelijke of beroepsverenigingen ontwikkeld en opgesteld. Zo zijn er basiseisen gesteld aan de behandeling van onder andere borstkanker, leverkanker en darmkanker. Maar zijn er ook basiseisen voor bijvoorbeeld een fysiotherapeut en een podoloog. De eisen variëren van het aantal keer dat een behandeling moet worden uitgevoerd tot en met de faciliteiten die nodig zijn om behandeling uit te kunnen voeren. Kortom, zorgverleners hebben een set aan minimum eisen waaraan zij moeten voldoen.

Extra kwaliteitseisen en wensen
Veel zorgverleners zijn bereid verdere stappen met ons te zetten in kwaliteit om nog betere zorg te leveren. Zorgverleners als fysiotherapeuten, kraamzorg en verloskundigen, maar ook ziekenhuizen. Zorgverleners worden op basis van extra kwaliteitseisen en wensen zoals deskundigheid, openingstijden, klanttevredenheidscijfer en klachtenafhandeling beoordeeld.

U kunt vertrouwen op de beste zorg: kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk en betaalbaar. Daar staan wij voor. In de Zorgzoeker vindt u alle zorgverleners waar wij contracten mee hebben. U kunt bij deze zorgverleners terecht voor de zorg die u nodig heeft.


Zorgzoeker