Betere controle

Om de zorg betaalbaar te houden

Het is belangrijk om de zorg goed en betaalbaar te houden. Dan kan onder andere door het voorkomen van oneigenlijk gebruik, misbruik en inefficiency van de zorg. Samen met u, de overheid, artsen en ziekenhuizen kunnen we hiervoor zorgen. Ieder in zijn eigen rol. Minister Schippers (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft ziekenhuizen en GGZ-instellingen gevraagd om de declaraties duidelijker te maken.

Betere controle om de zorg betaalbaar te houden

Ziekenhuizen zetten meer informatie op de declaratie: zo staan het specialisme van de behandelaar, de diagnose, de naam van de zorgaanbieder, de kosten en dergelijke nu op de declaratie vermeld. En GGZ-instellingen vermelden op de declaratie wie de hoofdbehandelaar is, wie de verwijzer is en wat de zwaarte van de zorgvraag is. Met deze extra informatie krijgt u meer inzicht in de kosten van de zorg en is beter te controleren welke zorg in rekening wordt gebracht. Op deze manier kunt u samen met de zorgverleners, de overheid en ons de zorg goed en betaalbaar houden. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer achtergrondinformatie lezen.

Meer weten?

Op de website van de Rijksoverheid en de Nederlandse Zorgautoriteit vindt u informatie over zorgnota's en tips over hoe u zelf zorgnota's kunt controleren. Ook vindt u er meer informatie over de nieuwe uitgebreide declaraties. Wilt u meer weten over deze declaraties die we DBC's of DBC-zorgproduct noemen? En hoe we uw eigen risico verrekenen? Kijk dan bij de veelgestelde vragen over medisch specialistische zorg.